23.05.2019 Starost: 1 let

3. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 22. 5. 2019 - Na današnji 3. seji Predsedstva ZOS, so člani obravnavali vmesno poročilo o delu vladne delovne skupine za znižanje stroškov občinam, o oblikovanju pokrajin v Sloveniji, o oblikovaju programov za naslednjo finančno perspektivo ter drugih že izvedenih aktivnostih združenja v letu 2019.< 51. DOPISNA SEJA VLADE RS