26.04.2019 Starost: 4 let

29. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice ter sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Sprejeto je bilo tudi mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in pripravljen odgovor v zvezi s pobudo Interesne skupine lokalnih interesov glede omejitve prometa tovornih vozil nad 7,5 t pri prehodu slovensko-hrvaške meje v severovzhodnem delu Slovenije. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2019 in dala soglasje k projektu izvedbe dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020 v okviru dogovorov za razvoj regij.


Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice
Uredba predstavlja uskladitev normativnih določb Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe, ki je bila pripravljena za izvedbo razpisa za podelitev koncesij v letu 2010 in Uredbe o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, ki se uporablja za obstoječa koncesijska razmerja. Uredba ureja tudi področje uvedbe enotne vozovnice skupaj s tarifami, določa standard dostopnosti javnega potniškega prometa in postavlja izhodišča za pripravo razpisa za podelitev koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem prometu.

Uredba ureja financiranje izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, pogoje za koncesionarja, način izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov in vse obveznosti koncedenta in koncesionarja. Urejeno je področje uvedbe enotne vozovnice, določitev udeležencev sistema enotne vozovnice, postopke za uvedbo enotne vozovnice, način izdaje enotne vozovnice, prodajo in uporabo enotne vozovnice. Enotna vozovnica je multimodalna in se uporablja na vseh voznih sredstvih (železniški prevoz potnikov, javni linijski medkrajevni prevoz potnikov) ter multioperaterska saj se potnik lahko pelje z vsemi prevozniki, ki vozijo na relaciji, za katero ima veljavno vozovnico.

Z uveljavitvijo uredbe bodo urejene pravne podlage za uvedbo ukrepov, s katerimi se bo izboljšal javni linijski avtobusni prevoz potnikov.

Soglasje k projektu izvedbe dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020 v okviru dogovorov za razvoj regij
Vlada je sprejela sklep, da se izvede projekt Izvajanje dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020, vezanih na dogovore za razvoj regij. Za namene izvedbe projekta bodo nekatera ministrstva v vlogi posredniških organov upravičena do 28 projektnih zaposlitev za določen čas.

Ključni izvedbeni instrument regionalne politike so dogovori za razvoj regij, v okviru katerih se izvajajo številni projekti (trenutno 241), ki se sofinancirajo tudi s sredstvi evropske kohezijske politike. Ker morajo zaposleni na ministrstvih v vlogi posredniških organov poleg rednih delovnih nalog s tega naslova opravljati tudi vrsto dodatnih nalog, se za njihovo učinkovito in pravočasno izvedbo zagotavlja do 28 projektnih zaposlitev za določen čas. Sredstva zanje se bo zagotovilo iz t. i. tehnične podpore, predvidene v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Gre za do 20 zaposlitev na Ministrstvu za okolje in prostor, do pet na Ministrstvu za infrastrukturo in do tri na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< OBVESTILO:UREDBA O SPREMEMBI UREDBE O NAPREDOVANJU URADNIKOV V NAZIVE