07.03.2016 Starost: 5 let

29. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 7. 3. 2016 - Poslanke in poslanci so na 29. izredni seji Državnega zbora RS, ki je bila nadaljevanje februarske redne seje, med drugim sprejeli novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I).


Novela Zakona o varstvu okolja med drugim prenaša evropske direktive v slovenski pravni red in odpravlja omejitve okoljevarstvenega dovoljenja na 10 let. Novela bo skladno z evropsko direktivo tudi omogočila, da lahko vlada določi podrobnejša pravila glede določanja mejnih vrednosti emisij, ki lahko odstopajo od vrednosti po najboljših dostopnih tehnologijah (t. i. BAT), če se raven varstva okolja ne bo poslabšala.

Za nevladnike in del opozicije je bil sicer sporen predlog, da se bo ukinila veljavna časovna omejitev okoljevarstvenega dovoljenja. To zdaj velja 10 let in ga je v posebnem postopku mogoče podaljšati.

Ministrstvo predlog utemeljuje s tem, da mora upravljalec naprave že zdaj sporočiti vsako spremembo naprave, poleg tega naj bi bile naprave pod stalnim nadzorom inšpekcije, pri predlogu pa da gre za "razumen ukrep za zmanjšanje administrativnih bremen za ministrstvo".

Spreminja se tudi določilo, kdaj mora investitor pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Po veljavni ureditvi je treba za napravo, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, okoljevarstveno dovoljenje pridobiti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Za napravo, za katero gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa je okoljevarstveno dovoljenje treba pridobiti pred začetkom delovanja naprave ali izvajanja dejavnosti.

Vlada je sprva predlagala, da bi bilo treba okoljevarstveno dovoljenje pridobiti šele pred začetkom obratovanja, na parlamentarnem odboru pa so nato sprejeli dopolnilo, po katerem bo treba okoljevarstveno dovoljenje pridobiti pred začetkom gradnje naprave. Torej bo investitor lahko okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje pridobival hkrati, graditi pa bo lahko začel ko bo imel (tudi) okoljevarstveno dovoljenje.

Novele prinaša tudi nekatere spremembe glede Eko sklada. Za dodelitev sredstev upravičencev je poleg upravne odločbe zdaj potrebna tudi posebna pogodba o dodelitvi sredstev med skladom in upravičencem, po novem pa bo podlaga za dodelitev le odločba. Sklad bo dobil tudi podlago za odvzem neupravičeno dodeljenih sredstev, kar lahko sedaj uveljavlja le z izrednimi sredstvi.

* * *

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 7. DO 11. MARCA 2016