17.12.2021 Starost: 1 let

28. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 17. 12. 2021 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 28. redni seji sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A), Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z) in Zakon o oskrbi s plini (ZOP). Opravljene pa so bile še obravnave predloga Zakona o debirokratizaciji (ZDeb) in predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB), o katerih bodo poslanci glasovali na naslednji seji. Svojo zakonodajno pot pa je končal predlog Zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1).


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A)
Državni zbor RS je z 48 glasovi za in osmimi proti sprejel novelo zakona o spodbujanju investicij, ki predvideva premik spodbud z ustvarjanja delovnih mest na spodbujanje kapitalsko intenzivnih investicij za zeleni prehod. Novela bo podlaga za črpanje 88,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.

Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z)
Državni zbor RS je s 45 glasovi za in 40 proti sprejel spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sta jih predlagala poslanca narodnih skupnosti. S spremembami se bo ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov na dvojezičnih območjih povišal dodatek za dvojezičnost.

Zakon o oskrbi s plini (ZOP)

Državni zbor RS je s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil zakon o oskrbi s plini, s katerim bo to področje izvzeto iz energetskega zakona in urejeno samostojno. Med drugimi cilji zakona sta zanesljiva oskrba s plinom in omogočanje dekarbonizacije oskrbe s plinom.


Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb)
Državni zbor RS bo tretjo obravnavo predloga zakona o debirokratizaciji opravil na naslednji seji, so odločili poslanci. V drugi obravnavi so med drugim sprejeli dopolnilo opozicije, po katerem se ne bo ustanovilo Uradnega registra RS, ampak Register pravnih aktov lokalnih skupnosti.


Po prvotnem predlogu bi bila v Uradnem registru RS objavljena uradna prečiščena besedila veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, na avtentičnost objavljenih besedil pa bi se bilo mogoče zanesti v pravnem prometu.


Zakon bo po z namenom olajšanja dostopa do javnih storitev in ukinitve nekaterih administrativnih bremen posegel v 12 zakonov, poleg tega pa razveljavil zakone in podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB)

Državni zbor RS ni glasoval o sprejemu novele zakona o dohodnini, s katero vlada predlaga kar nekaj razbremenitev tako pri obdavčitvi plač kot kapitala. Tik pred glasovanjem je prestavitev odločanja na eno od prihodnjih sej predlagal poslanec SDS Danijel Krivec in večina navzočih je s tem soglašala.

Vlada je predlog novele zakona o dohodnini poslala v obravnavo v DZ v začetku maja in na oktobrski seji je ob obstrukciji večjega dela opozicije uspešno prestal prvo obravnavo. Po predlogu bi se splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljalo vsi zavezanci za dohodnino, postopno do leta 2025 zvišala z današnjih 3500 evrov na 7500 evrov.

Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1)
Predlog zakona o ravnanju z odpadki, ki so ga vložili poslanci SNS, je končal zakonodajno pot, saj odbor DZ RS za infrastrukturo, okolje in prostor 30. novembra 2021 ni potrdil členov zakona, zato se je zakonodajni postopek končal.

Celoten povzetek 28. redne seje Državnega zbora RS je na voljo TU.

 

 

 

                                                     * * *

 


< IZPLAČANI DVE TRETJINI KOHEZIJSKIH SREDSTEV ZA OBDOBJE 2014 -2020