21.05.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

27. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 5. 2009 – Vlada RS je na svoji redni 27. seji med drugim sprejela spremembo Uredbe o sežiganju odpadkov, Akcijski načrt za zeleno javno naročanje. Prav tako pa je Vlada RS obravnavala problematiko oprostitve plačila dohodnine za območja z omejenimi dejavniki, pobudo za podpis konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov in kandidaturo Slovenije za članstvo v Izvršnem svetu Svetovne turistične organizacije v letih 2009 – 2013.  Sprememba Uredbe o sežiganju odpadkov

Uredba

določa ukrepe, obvezna ravnanja, prepovedi in druge

pogoje za sosežiganje in sežiganje odpadkov ter pogoje in ukrepe glede

obratovanja naprav za sosežig odpadkov in sežigalnic odpadkov.

Dopolnila Uredbe določajo, da je v napravi za sosežig ali sežigalnici v primeru začasnega skladiščenja

zavrnjene pošiljke odpadkov treba zagotoviti, da se odpadki iz te pošiljke ne

mešajo z drugimi skladiščenimi odpadki. V Prilogi 1,

so navedeni spremenjeni standardi za vzorčenje v okviru kemične analize

odpadkov. Dopolnjeni so bili tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati

oseba, ki želi pridobiti pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje, za

izdelavo ocen nevarnih odpadkov. Prehodna določba pa določa, da osebe, ki so

pridobile pooblastilo za izdelavo ocen nevarnih odpadkov pred uveljavitvijo

predloga uredbe, lahko izdelujejo ocene nevarnih odpadkov na podlagi že prej

pridobljenega pooblastila do izteka njegove veljavnosti, oziroma najdlje tri

leta po uveljavitvi uredbe.

Več o sprejetih sklepih Vlade si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *

 

 


< DRUGI REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2009