24.04.2020 Starost: 2 let

27. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 4. 2020 - Vlada RS je na svoji 27. dopisni seji izdala Uredbo o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb in sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020.


Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb
Uredba je izvedbeni predpis, ki bo omogočil izvajanje zakonskih določb o začasni premestitvi javnih uslužbencev, ureja pa pogoje za začasno premestitev javnih uslužbencev zaradi nujnega zagotavljanja nemotenega delovnega procesa v času epidemije COVID-19 k istemu ali drugemu delodajalcu, določa vsebino sklepa o začasni premestitvi, način izplačevanja plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v času začasne premestitve ter kategorije javnih uslužbencev, ki jih ni dopustno začasno premestiti.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020

Pri pripravi Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020 (v nadaljevanju: Načrt) je družba SiDG upoštevala interes države po zaokrožitvi kompleksov, kot tudi zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu. Predlagana je prodaja manjših nepremičnin, ki se ne nahajajo v kompleksu, niti v bližini kompleksov državnih gozdov. V Programu menjave nepremičnin je družba SiDG zasledovala prvenstveni cilj zaokroževanja nepremičnin v lasti Republike Slovenije.

Več si preberite TU.

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE POZDRAVLJA DVIG POVPREČNINE