24.08.2018 Starost: 4 let

269. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 8. 2018 - Vlada RS je na svoji 269. dopisni seji med drugim sprejela sklep o odprtju proračunske postavke za izvedbo lokalnih volitev in v načrt razvojnih programov 2018–2021 uvrstila nov projekt. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2017.


Sklep o odprtju proračunske postavke za izvedbo lokalnih volitev
Vlada je sprejela sklep, da se v finančnem načrtu Državne volilne komisije v letošnjem letu odpre proračunska postavka za izvedbo lokalnih volitev. Komisija ocenjuje, da bo za izvedbo lokalnih volitev potrebovala 100.000 evrov, in sicer za stroške izvedbe posveta, ažuriranje spletnih strani, nadomestila članom komisije, poštne storitve ipd. Potrebna sredstva bo zagotovila s prerazporeditvijo sredstev znotraj svojega finančnega načrta.

V uradnem listu je bil 13. julija objavljen datum za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 18. novembra letos. Državna volilna komisija v proračunu za letošnje leto nima aktivne postavke za izvedbo lokalnih volitev, zato se ta odpira.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< POBUDA ZA SPREMEMBO 191.ČLENA ZUreP-2