27.01.2017 Starost: 6 let

26. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 27. 1. 2017 - 26. redna seja Državnega zbora RS je bila od 23. do 27. januarja 2017. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili novelo Zakona o tujcih, v drugo pa so glasovali tudi o noveli Zakona o lokalni samoupravi (odpoklic župana), ki pa ni dobila zadostne večine.


Ponovno odločanje o noveli Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S)

Državni zbor RS v drugo ni izglasoval novele Zakona o lokalni samoupravi, ki bi uzakonila odpoklic župana. Za novelo je glasovalo 37 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 38. Da bi novela obveljala, bi zanjo moralo glasovati najmanj 46 poslancev.

Novelo so ponovno podprli v SMC in ZL. V poslanskih skupinah SDS, SD, NSi in nepovezanih poslancev so se opredelili proti predlagani rešitvi odpoklica župana, proti so bili tudi v DeSUS, čeprav so ob obravnavi napovedali, da o tem vprašanju niso enotni.

Nasprotniki uvedbe odpoklica župana s(m)o opozarjali, da bi ta možnost ogrozila stabilnost sistema lokalne samouprave. Posvarili so pred možnostjo zlorab, ko bi se odpoklic zlorabljal za politična obračunavanja. Iz poslanskih skupin, ki so glasovale proti zakonu, pa je bilo slišati še, da je nekorektno, da bi poslanci takšno rešitev predvideli za druge, zase pa ne.

Novela Zakona o tujcih (ZTuj-2D)

Novela predvideva možnost aktivacije posebnega ukrepa, ki bi zaostril pogoje za vstop tujcev v državo. Za tak ukrep mora glasovati absolutna večina, torej 46 poslancev, ukrepe pa lahko sprejmejo najdlje za šest mesecev z možnostjo podaljšanja. DZ bo določil tudi območje izvajanja ukrepa.

DZ bo o aktivaciji ukrepa odločal na predlog vlade, ta pa bo to predlagala, ko bo Ministrstvo za notranje zadeve ocenilo, da bi bila lahko ali sta že zaradi spremenjenih razmer na področju migracij ogrožena javni red ali notranja varnost države. Z dopolnilom so dodali še pristavek "kar bi lahko otežilo delovanje osrednjih državnih institucij in zagotavljanje njenih vitalnih funkcij".

Vlada bo o izvajanju ukrepa mesečno poročala DZ. Ko bo ministrstvo ocenilo, da razlogov za ukrep ni več, bo to predlagalo Vladi, ta pa Državnemu zboru, ki bo lahko zaustavil izvajanje ukrepa z večino glasov vseh poslancev. Prenehanje ukrepa lahko predlaga tudi najmanj deset poslancev. Mnenje k predlogu lahko poda tudi Svet za nacionalno varnost.

O okoliščinah za aktivacijo oz. prenehanje ukrepa vlada obvesti generalnega sekretarja ZN in visokega komisarja ZN za begunce, Evropsko komisijo ter generalnega sekretarja Sveta Evrope.

Posebni ukrep iz novele predvideva, da policija tujcu, ki ne bo izpolnjeval pogojev za vstop v Slovenijo, ne bo dovolila vstopa v državo, tujca, ki je nezakonito vstopil v državo in se na območju izvajanja ukrepov nahaja nezakonito, pa bo privedla do državne meje in ga napotila v državo, iz katere je nezakonito vstopil.

Če bo tujec, ki bo poskušal nezakonito vstopiti na mejnem prehodu ali je že nezakonito vstopil na ozemlje Slovenije iz sosednje države članice EU, izrazil namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, bo policija izvedla identifikacijski postopek in ugotavljala njegovo identiteto, še predvideva besedilo novele.

Ne glede na določbe zakona, ki ureja mednarodno zaščito, pa policija to namero zavrže kot nedopustno, če v sosednji državi članici EU, iz katere je tujec vstopil, ni sistemskih pomanjkljivosti glede azilnega postopka in pogojev za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile nevarnost mučenja, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, in tujca napoti v to državo. O pritožbah bo odločalo ministrstvo za notranje zadeve, a pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve, še predvideva novela.

 


< 119. REDNA SEJA VLADE RS