23.04.2020 Starost: 222 dni

26. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 4. 2020 - Vlada RS je na svoji 26. dopisni seji izdala Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med NIJZ in Policijo. Vlada RS je določila tudi obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona in imenovala nove člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje EKP 2014–2020.


Sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni COVID-19 med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Policijo
Sklep o izmenjavi osebnih podatkov med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Policijo je protokol, ki ga vlada določi s sklepom, kot določa četrti odstavek 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Sklep določa način izmenjave osebnih podatkov med Policijo in NIJZ (ime, EMŠO, naslov, podatke o osebnem zdravniku, podatke o odločbi …), način, obseg in roke hrambe revizijskih sledi (podatkov o tem, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni pravni podlagi ter za kakšen namen), pa tudi dodatne obveznosti NIJZ kot upravljavca osebnih podatkov in Policije kot uporabnika osebnih podatkov v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in zagotavljanjem pravic posameznikov na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije
Vlada je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je uvedel nov dodatek, ki naj bi ga prejeli zaposleni v javnem sektorju, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije COVID-19. Kot določa omenjeni zakon, gre za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, pri čemer pa višina tega dodatka lahko znaša največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.

Mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona
Vlada je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet Republike Slovenije.

Državni svet je predlagal spremembo 120. člena Gradbenega zakona, ki določa rok dveh let od začetka uporabe zakona (to je do 1. 6. 2020) za izvajalce, ki se morajo v tem času prilagoditi pogojem iz 14. člena zakona.

Novi člani Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje EKP 2014–2020
Vlada je sprejela spremembo Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Odbor za spremljanje), s katerim je nadomestila nekatere dosedanje člane.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< 13. REDNA SEJA VLADE RS