02.07.2018 Starost: 4 let

252. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 7. 2018 - Vlada RS se je na svoji 252. dopisni seji med drugim sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za leto 2018, se seznanila z informacijo o Poročilu o staranju 2018 in sprejela pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta RS.


Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za leto 2018
Družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) mora prevzeti odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, od IJS brezplačno, ne glede na morebitne stroške, ki nastanejo pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete odpadne embalaže.

Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več DROE, mora DROE od vsakega IJS zagotoviti prevzem odpadne embalaže v teh deležih. Uredba tudi določa, da mora IJS omogočiti DROE, da redno prevzema odpadno embalažo v zbirnem centru in centru za ravnanje s komunalnimi odpadki. Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več DROE, mora IJS zagotoviti vsaki od njih prevzem odpadne embalaže v teh deležih.

Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 so naslednji:

 

  • papir (Dinos, d. d. - 24,46 %, Embakom, d. o. o. - 5,23 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 20,73 %, Interseroh, d. o. o. - 13,47 %, Recikel, d. o. o. - 29,16 % in Slopak, d. o. o. - 6,95 %);
  • steklo (Dinos, d. d. - 26,51 %, Embakom, d. o. o. - 4,07 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 8,80 %, Interseroh, d. o. o. - 5,49 %, Recikel, d. o. o. - 44,51 % in Slopak, d. o. o. - 10,62 %);
  • plastika in kovine - mešana embalaža (Dinos, d. d. - 24,02 %, Embakom, d. o. o. - 4,04 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 19,81 %, Interseroh, d. o. o. - 10,77 %, Recikel, d. o. o. - 25,08 %, Slopak, d. o. o. - 16,28 %);
  • les (Dinos, d. d. - 30,34 %, Embakom, d. o. o. - 5,82 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 29,77 %, Interseroh, d. o. o. - 11,06 %, Recikel, d. o. o. - 13,45 % in Slopak, d. o. o. - 9,56 %).


Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< SREČANJE PREDSEDNIKOV ZDRUŽENJ ZOS, SOS IN ZMOS