12.08.2021 Starost: 168 dni

250. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 8. 2021 – Vlada je na 250. dopisni seji, z dne 11. 8. 2021, Med drugim je sprejela sklep, da se Severni Makedoniji podaljša pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju ter sprejela odgovor na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga.


 

Podaljšana pomoč Severni Makedoniji pri gašenju požarov v naravnem okolju

 Vlada je sprejela sklep, da se Severni Makedoniji podaljša pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju. Pristojni organ Severne Makedonije je 3. avgusta 2021 preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite zaprosil za reševalno pomoč pri obvladovanju požarov v naravnem okolju, ki so prizadeli več območij v Severni Makedoniji.

 Ministrstvo za obrambo je skladno z zaprosilom za pomoč, Severni Makedoniji prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotovilo reševalno pomoč v obliki enote pripadnikov civilne zaščite za gašenje požarov v naravnem okolju z vozili. Prva napotitev je bila predvidena za obdobje do 7 dni, s pričetkom 4. avgusta 2021. V Severno Makedonijo je bilo takrat napotenih 46 pripadnikov civilne zaščite s 16 vozil.

 Zaradi nadaljnje visoke požarne ogroženosti in težkih razmer na terenu je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije predlagalo, da se omejitev nudenja pomoči na 7 dni odpravi ter omogoči rotacijo enote z novimi pripadniki civilne zaščite, pri čemer obseg angažiranih pripadnikov ne bo presegel 55 pripadnikov.

 Včeraj je bilo tako v Severno Makedonijo napotenih 51 pripadnikov enote za gašenje požarov v naravnem okolju in dodatno 6 vozil. Napotitev je predvidena za obdobje 6 dni oziroma glede na dodatno zaprosilo ali prekinitev Severne Makedonije.

 V primeru dodatnega zaprosila pristojnih organov Severne Makedonije se lahko izvede nova rotacija ali dodatna popolnitev s pripadniki in vozili. Vrednost napotitve  je ocenjena na 220.000 evrov, ocena že vključuje možnost nove rotacije ali popolnitve.

 Vlada sprejela Odgovor na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga

 Vlada v odgovoru poudarja, da je vodenje države prevzela marca 2020, v času izrednih razmer, ki so vladale v svetu zaradi pandemije COVID-19. Ukrepi za ohranitev zdravja in življenj ljudi, pomoč gospodarstvu ter ohranjanje delovnih mest so morali biti hitri in učinkoviti in to so bila in so še glavna vodila Vlade RS.

 

Vlada se strinja, da je socialni dialog pomembna demokratična pridobitev, zato se zavzema za njegovo ohranjanje in spoštovanje. Pomembno pa je tudi razumevanje in spoštovanje njegove vloge. Za ponovno vzpostavitev delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in njegovo vsebinsko delovanje, ki temelji na enakopravnosti vseh treh partnerjev v ESS, vlada meni, da morajo vsi partnerji izpolnjevati nujne predpostavke. Pomembno je, da je glavna pozornost posvečena vsebini obravnavanih zakonov v dobrobit državljanov Republike Slovenije.

 Vlada je pripravljena tudi na morebitni podpis dogovora o načinu delovanja ESS s strani vseh treh partnerjev ESS, čeprav meni, da je vse zapisano že v obstoječem poslovniku ESS. Morebitni nov dogovor ne bi smel narekovati dodatnih kompetenc nobenemu od treh partnerjev. Truditi se je treba za dosledno spoštovanje pravil ESS, tako v postopku usklajevanja pred sprejemom zakonodaje in drugih aktov na vladi, kot pri zastopanju vsebin, ki so predmet socialnega dialoga v nadaljnjem procesu sprejemanja zakonodaje. Vse to seveda v skladu z razmerami v družbi, še posebej v času pretresov, kot je pandemija COVID-19.

 Odstop sindikatov od socialnega dialoga po mnenju vlade predstavlja izpuščeno priložnost, da bi skozi socialni dialog predloge zakonov bolje proučili in predlagali izboljšave le teh. Navsezadnje je skupni cilj vseh treh partnerjev ESS, pa tudi dolžnost ter odgovornost do tistih, ki so nas imenovali, zagovarjanje njihovih interesov na ESS. Potruditi se je treba, da se v dialogu na ESS, ki je posvetovalni organ, poiščejo optimalne in sprejemljive rešitve za državljanke in državljane Republike Slovenije. Vlada pa hkrati pričakuje, da se socialna partnerja zavedata odgovornosti Vlade RS, ki odgovarja za sprejete zakone in posledice, ki jih izvajanje le teh prinaša.

 Vlada se zahvaljuje obema socialnima partnerjema za sodelovanje pri opravljenem delu v preteklem letu in pol, ko smo v izjemno zahtevnih razmerah skupaj uspeli zavarovati državljanke in državljane pred nepoznanim virusom, ohraniti skoraj 300.000 delovnih mest, uspeli obdržati družbeno povezanost in ravnovesje ter ustvariti razmere za uspešno okrevanje, ki smo mu trenutno priča – stopnja brezposelnosti je med najnižjimi v EU, napovedi o rasti bruto domačega proizvod (BDP) med najuspešnejšimi. Že samo ta dva parametra potrjujeta veliko učinkovitost vseh vladnih ukrepov, ki so bili sprejeti do sedaj. Vlada vas vabi, da na teh temeljih skupaj, v okviru ESS, tlakujemo pot v prihodnost.

 

* * *


< V VELJAVI NOVELA ZAKONA O KMETIJSTVU