28.03.2019 Starost: 4 let

25. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 3. 2019 - Vlada RS je na svoji 25. redni seji med drugim določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Prav tako pa je Vlada RS določila besedilo Predloga resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije in izdala Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Sklep o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje.


Predloga novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Vlada je določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerima bo omogočila, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Vlada je tako držala obljubo in že za leto 2019 sprejela prvi ukrep v okviru obljubljene davčne optimizacije, s katerim se država odpoveduje prihodkom v korist ljudi in podjetij. Vlada državnemu zboru predlaga obravnavo obeh zakonov po nujnem postopku.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu
Razlog za sprejetje predloga zakona je prenos Direktive 2012/29/EU in s tem uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije.


Predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV) je tretja strategija nacionalne varnosti, ki bo posredovana v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Od leta 2014 zaznavamo znatne spremembe in poslabšanje varnostnih razmer mednarodnega varnostnega okolja, vključno s širšim evropskim prostorom. Ambicija nove resolucije je pripraviti izhodišča za posodobitev ključnih normativnih podlag nacionalnovarnostnega sistema Republike Slovenije, da bo odporen in sposoben soočanja ter morebitnega zoperstavljanja sodobnim varnostnim grožnjam in tveganjem.


Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

Uredba določa podrobnejšo vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter določa odmero in način izračuna komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo. Uredba določa tudi pravila, povezana z vpisom in vodenjem prostorskega informacijskega sistema glede programa opremljanja in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.


Svet za korporativno upravljanje

Svet bo ustanovljen kot strokovno in posvetovalno telo Vlade RS. Vladi RS bo v pomoč zlasti pri odločanju o zadevah s področja korporativnega upravljanja v Sloveniji.

Več si preberite TU.

                                                             * * *

 

 

 

 


< 3. SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN