08.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 8. 3. 2011 - 25. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 28. februarja do 7. marca 2011. Na dnevnem redu so imeli poslanci 31 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejete novelo Zakona o javnem naročanju, novelo Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter zavrnjen predlog novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi.


 

ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2)

 

DZ je sprejel Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki na sistemski način rešuje razvojne težave v različnih regijah in vsebuje podobne instrumente regionalne politike, kot jih vsebuje interventni zakon za Pomurje.

 

V drugi obravnavi je bila sprejeta kompromisna rešitev, ki naj bi zadovoljila tako velike kot tudi manjše občine, in sicer, da se bo akt o ustanovitvi razvojnega sveta regije potrjeval na občinskih svetih. čŒlani sveta bodo predstavniki občin, predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji. čŒlani sveta se po predlogu zakona volijo po območnih upravnih enotah v regiji, pri čemer je treba vsakemu območju upravne enote zagotoviti najmanj enega člana sveta.

 

Sprejet je bil tudi amandma k 20. členu, ki ureja vprašanje regionalnih razvojnih agencij. Ta člen zdaj določa, da ustanovijo regionalno razvojno agencije samo občine.

 

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje Državnega zbora.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 7. IN 11. MARCEM