23.05.2014 Starost: 9 let

25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 23. 5. 2014 - 25. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 22. maja 2014. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o vodah, novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter novelo Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Poslanci so opravili drugo obravnavo predloga novele Zakona o določanju katastrskega dohodka in potrdili, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Po vnovičnem glasovanju pa ni bil potrjena novela Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.


Sprejeti zakoni

Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A)
Z novelo zakona je Vlada RS po razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine iščala dodatne vire in prihranke za proračun. Vendar pa je kar nekaj predlogov vlade iz besedila črtal, med drugim možnost vračila presežnih sredstev posrednih proračunskih uporabnikov v državni oz. občinske proračune.

Naj se člen, s katerim bi se javnim zavodom lahko naložilo vračilo presežkov prihodkov nad odhodki, iz vladnega predloga črta, so predlagale štiri poslanske skupine, v razpravi pa so mu nasprotovali tudi v večini ostalih poslanskih skupin. Določba je bila črtana iz zakona.

Na predlog poslanske skupine je DZ iz zakona črtal povečanje dopustnega obsega zadolževanja nefinančnih družb v pretežni lasti države, potrebnega zato, da bi lahko Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) izdala obveznice z državnim poroštvom za prevzem slabih terjatev še dveh bank.

Prav tako je bilo zadostne podpore deležno dopolnilo, s katerim se je iz besedila črtala zaostritev pogojev za predplačila iz proračuna za črpanje EU sredstev. S tem bi se že tako slabo črpanje EU sredstev še poslabšalo.

Zadostne podpore je bilo deležno tudi dopolnilo, naj se iz zahtevanega znižanja števila zaposlenih pri posrednih proračunskih uporabnikih izvzame ne le tiste, katerih vir za plače so EU ali kakšna druga mednarodna sredstva, pač pa tudi mlade raziskovalce, pripravnike v zdravstvenih ustanovah ter še nekatere kategorije delavcev.

Novela zakona med drugim določa namenski prihodek proračunskega sklada za štipendije, in sicer iz dajatve od prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega začasnega in občasnega dela upokojencev na podlagi zakona o urejanju trga dela. Manj strogo pa bodo po novem določena pravila za oddajo javnih naročil.

Več si preberite TU.

* * *


< 59. REDNA SEJA VLADE RS