19.07.2021 Starost: 1 let

240. DOPISNA SEJA VLADE RS-17.7.2021

Ljubljana, 19. 7. 2021 - Vlada Republike Slovenije je na 240. dopisni seji, 17.7.2021, sprejela novelo uredbe o organih v sestavi ministrstev, sprejela je mnenje glede ocene ustavnosti Odloka o razglasitvi epidemije, ukrepov Zakona o nalezljivih boleznih in Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa.Dopolnitev Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti je v prehodni določbi uredil spremembo Uredbe o organih v sestavi ministrstev in sicer v roku treh mesecev od njegove uveljavitve zaradi prenosa delovnega področja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost na novo vladno službo. 
Posledično je potrebno uskladiti Uredbo o organih v sestavi ministrstev tako, da se ukine Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, opravljanje inšpekcijskega nazora nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in inšpekcijskega nadzora na področju elektronske identifikacije pa bo še naprej opravljal organ v Ministrstvu za javno upravo, kot ministrstvu, pristojnem za informacijsko družbo, in sicer Inšpektorat za javni sektor.

Mnenje glede ocene ustavnosti Odloka o razglasitvi epidemije, ukrepov Zakona o nalezljivih boleznih in Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa

Vlada Republike Slovenije je 17. junija 2021 od Ustavnega sodišča Republike Slovenije v mnenje prejela pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Prav tako je isto pobudo prejela od Državnega zbora z zaprosilom, da se do pobude opredeli predvsem z vidika izvršilne veje oblasti. Ministrstvo za zdravje je od Ustavnega sodišča prav tako prejelo poziv, da se opredeli do pobude.

POVZETEK V CELOTI.


< 24. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA