07.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

24. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 7. 2. 2011 - 24. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 31. januarja do 4. februarja 2011. Na dnevnem redu so imeli poslanci 31 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejete novele zakonov, zakon in avtentični razlagi, zavrnjena predloga zakonov ter predloga zakonov, ki gresta v nadaljnjo obravnavo. DZ je sprejel tudi uradna prečiščena besedila nekaterih zakonov.


 

ZAKON V OBRAVNAVI

 

PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2)

 

Državni zbor je opravil drugo obravnavo in ocenil, da je Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja primeren za nadaljnjo obravnavo. Zakon na sistemski način rešuje razvojne težave v različnih regijah in vsebuje podobne instrumente regionalne politike, ki jih vsebuje interventni zakon za Pomurje.

 

K predlogu so bile podane dopolnitve in amandmaji, ki se nanašajo na spremembe pri sestavi in delovanju razvojnih svetov regij, ki jih uvaja predlog zakona. Razvojne svete regij bodo sestavljali predstavniki občin ter gospodarstva in nevladnih organizacij v regiji, njihovo število pa se bo določilo z aktom o ustanovitvi. Ĺ tevilo predstavnikov občin v svetu bo enako predstavnikom gospodarstva, število predstavnikov nevladnih organizacij pa bo enako polovici števila predstavnikov občin.

 

čŒlane sveta bodo volili po območnih upravnih enotah v regiji, pri čemer bo treba vsakemu območju upravne enote zagotoviti najmanj enega člana sveta. Predstavnike občin na območju upravne enote bodo izvolili med občinskimi funkcionarji, kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih organizacij pa bodo predlagali njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih organizacij s sedežem na območju regij.

 

Regionalna razvojna agencija je definirana zgolj kot pravno osebo javnega prava in ne več kot pravna oseba zasebnega ali javnega prava, kot je bilo predvideno sprva.

 

Poslanci opozicije so predlagali črtanje definicije o regionalnega managerja, ki ga uvaja predlog zakona, vendar poslanci njihovega amandmaja niso podprli. Opozorili so, da bi moral biti predlog zakona bolje usklajen z občinami, poleg tega mora vlada, če želi slediti skladnemu regionalnemu razvoju, sprejeti regionalizacijo. Ključni problem države je centralizacija, ki jo ta zakon povečuje, namesto da bi jo zmanjševal. Opozorili so tudi, da poteka črpanje sredstev iz evropskega kohezijskega sklada slabo, številni projekti se ne izvajajo, ta predlog zakona pa tega ne izboljšuje.

 

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje Državnega zbora.


< 119. SEJA VLADE