15.03.2019 Starost: 4 let

23. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 3. 2019 - Vlada RS je na svoji 23. redni seji med drugim izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi ter sklenila Aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture. Vlada RS je sprejela odločitev, da vztraja pri postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti glede Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Prav tako pa je Vlada RS sprejela spremembo Sklepa o imenovanju članov in njihovih namestnikov v Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin ter ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije.


Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi
Glavni razlog za spremembo Uredbe je prenos določila Direktive EU, ki je bila v večini prenesena s spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-K). Vsebina spremembe je ureditev izmenjave informacij v primeru motenj.

Aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture

Vlada je z družbo SŽ–Infrastruktura, d.o.o. sklenila aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. Naročnik v aneksu določa vrednosti in obseg izvajanja storitev upravljavca javne železniške infrastrukture, ki bodo predvidoma opravljene v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti glede Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Vlada RS vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 11., tretjega odstavka 12., drugega odstavka 14., 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Maribor. Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 64. členom Zakona o državni upravi Mestno občino Maribor večkrat opozorilo na neustavnost Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in zahtevalo, da občina sprejme nov odlok o NUSZ.

Sprememba Sklepa o imenovanju članov in njihovih namestnikov v Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin
Vlada je spremenila oz. razširila sestavo Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Dodatno se v omenjeno delovno skupino imenuje član Igor Žavbi iz kabineta ministra za javno upravo.

Delovno skupino je vlada ustanovila na seji 31. 1. 2019 skladno z zavezo, dano konec lanskega leta, ob sklenjenem dogovoru z občinami o višini povprečnine.

Delovna skupina za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije
Vlada je ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Vlada je S4 sprejela septembra 2015, novembra istega leta pa je bila potrjena s strani Evropske komisije.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< DRŽAVNI SVET IZGLASOVAL VETO NA NOVELO ZAKONA O IZVRŠEVANJU DRŽAVNEGA PRORAČUNA