12.07.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

22. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 7. 2012 - Vlada RS je na svoji 22. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o varstvu pred požarom, predlog novele Zakona o lokalnih volitvah, predlog sprememb Zakona socialnem varstvu ter Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva.


 

 

Predlog novele Zakona o lokalnih

volitvah 

Po

vstopu Slovenije v EU leta 2004 je Republika Slovenija morala prilagoditi svoj

pravni red tudi na področju lokalnih volitev. Državljani EU imajo namreč

volilno pravico na lokalnih in evropskih volitvah po vsej Uniji. Zato je

Republika Slovenija spomladi leta 2005 dopolnila Zakon o lokalnih volitvah

(ZLV).  

Konec

leta 2011 je Evropska komisija (EK) v zadevi EU Pilotni projekt 2646/11/JUST

ugotovila, da evropska direktiva ni ustrezno prenesena v naš pravni red, saj od

državljanov EU zahteva stalno prebivališče, zanj pa se po Zakonu o tujcih

zahteva 5 let stalnega bivanja v Sloveniji. Na podlagi opozorila generalnega

direktorata za pravosodje (DG Justice) sta takratna SVLR in MNZ sprejela

odločitev, da pripravita noveli ZLV in Zakona o evidenci volilne pravice in o

tem obvestita EK. V poročilu  EK se je

Slovenija zavezala to neskladje urediti v prvi polovici 2012, konkretneje do

31.7.2012.  Glede na zapisano bo treba

Komisijo najkasneje do tega datuma obvestiti o sprejetih ukrepih, v nasprotnem

primeru lahko Komisija nadaljuje s postopkom.

Iz

ugotovitve EK: V skladu s slovensko zakonodajo morajo državljani drugih držav

članic EU za pridobitev aktivne in pasivne volilne pravice za lokalne volitve v

RS prebivati v Sloveniji najmanj pet let, medtem ko za slovenske državljane

takšna omejitev ne velja. V skladu s členom 3 Direktive št. 94/80 (ES) z dne

19. decembra 1994 ter njenima spremembama imajo državljani EU, ki izpolnjujejo

enake pogoje glede aktivne in pasivne volilne pravice, kakor jih njihova država

prebivanja določa za svoje državljane, aktivno in pasivno volilno pravico.

Vendar pa v slovenskem primeru pogoj petletnega prebivanja velja samo za

državljane drugih držav članic EU. Zato pomeni predlog sprememb Zakona o

lokalnih volitvah uskladitev zakona s pravom EU.

Novela

zakona tako spreminja 5. člen, da bodo državljani držav članic EU takoj po

prijavi stalnega ali začasnega prebivališča dobili pravico voliti in

kandidirati na lokalnih volitvah. To pomeni, da se bo število državljanov EU,

ki bivajo v Sloveniji in niso slovenski državljani in bodo dobili volilno

pravico, potrojilo. Podobne prilagoditve je bil pred leti deležen tudi Zakon o

volitvah v Evropski parlament, v tem kontekstu pa je v pripravi tudi sprememba

Zakona o evidenci volilne pravice (na MNZ). 

Več si lahko preberete TU.


< SEJA VLADE