24.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 24. 11. 2010 - 22. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 15. do 23. novembra 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci 22 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejeta proračuna za prihodnji dve leti in spremljajoča zakona ter ostale sprejete novele zakonov, novelo resolucije ter zavrnjene zakone.


 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZARADI GOSPODARSKE KRIZE (ZIU)

 

DZ je sprejel Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, s katerim je usklajevanje rasti pokojnin in socialnih transferjev določil pri 25 odstotkih zakonsko določene. Zakon je sestavni del proračunskih dokumentov za leti 2011 in 2012. Njegov namen je stabilizacija javnih financ, zato predvideva začasno omejevanje rasti določenih izdatkov državnega proračuna, proračunov občin ter pokojninske in zdravstvene blagajne.

 

S 1. januarjem 2011 se bo rast transferjev posameznikom in gospodinjstvom, pokojnin in drugih nadomestil, ki je v letu 2010 omejena na 50 odstotkov zakonsko določene, znižala na 25 odstotkov. Uskladitev se bo v letu 2012 opravila le v primeru, da bo stopnja inflacije prihodnje leto presegla dva odstotka.

 

Glede plač javnih uslužbencev je vlada medtem že sprejela dogovor z reprezentativnimi sindikati, ki pomeni začasno zamrznitev plač, zakon pa med drugim še določa, da jim redna delovna uspešnost ne pripada, predvidena je tudi omejitev napredovanj. Vrednost plačnih razredov se bo z januarjem 2011 uskladila v višini 25 odstotkov pričakovane inflacije. Javnim funkcionarjem se bodo plače znižale za štiri odstotke.

 

Sredstva za investicije, ki jih država namenja občinam, se v prihodnjih dveh letih ne bodo povečevala. Medtem ko bi se morala v letu 2011 zvišati na pet odstotkov skupne primerne porabe občin in v letu pozneje na šest odstotkov, bodo še do konca leta 2012 ostala pri štirih odstotkih skupne primerne porabe občin. Ob tem je DZ tudi natančno določil, za katere namene se ta denar lahko namenja.

 

Zakon o interventnih ukrepih poleg tega še določa, da se določba zakona o vrtcih, po kateri bo država staršem sofinancirala plačilo varstva otrok v vrtcih, ne uveljavi s 1. januarjem 2011, temveč dve leti pozneje.

 

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje Državnega zbora.


< POSVET "ČARI PROTOKOLA"