28.09.2016 Starost: 6 let

22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 28. 9. 2016 - 22. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 27. septembra 2016. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o dohodnini, novelo Zakona davčnem postopku ter na zahtevo državnih svetnikov ponovno odločali in znova tudi sprejeli Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. DZ je v drugi obravnavi sprejel nekaj dopolnil k Predlogu zakonu o dimnikarskih storitvah, o podpori celotnemu zakonu bo odločal na naslednji seji. DZ je mag. Matejo Vraničar Erman imenoval za finančno ministrico.


Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) 

Novela Zakona o dohodnini prinaša spremembo dohodninske lestvice, tako da se bodo razbremenile plače nad 1,64-kratnikom povprečne plače. Med sedanjim drugim in tretjim razredom se bo uvedel nov davčni razred s 34-odstotno stopnjo davka, ki bo veljala za neto davčno osnovo med 20.400 in 48.000 evrov, stopnja davka v četrtem razredu, kamor se uvrščajo zavezanci z neto davčno osnovo med 48.000 in 70.907 evrov, pa se bo znižala na 39 odstotkov. Ostaja pa najvišji razred pri dohodnini s 50-odstotno obdavčitvijo za tiste z neto davčno osnovo nad 70.907 evrov.

Novost je še posebna davčna obravnava za nagrade, ki jih zaposleni v podjetjih prejemajo enkrat letno na podlagi poslovne uspešnosti, kot so 13. plače in božičnice. Za izplačila do višine 70 odstotkov povprečne plače po novem ne bo treba obračunati dohodnine.

Spremembe se uvajajo tudi za tiste z nižjimi prejemki, in sicer se dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave zvišuje za 300 evrov na 11.166,37 evra. Gre za približno 20.000 zavezancev, predvsem prejemnikov minimalne plače. Višina splošne olajšave kot tudi dodatne splošne olajšave ostaja na ravni iz leta 2016.

Spremembe pri dohodnini bodo povzročile izpad proračunskih prihodkov v letu 2017 za 106 milijonov evrov, v letu 2018 pa še za dodatnih 200.000 evrov. V večji meri se bo ta izpad nadomestil z zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb z veljavnih 17 na 19 odstotkov.

 

Celoten pregled septembrske seje DZ je dostopen tukaj.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 26. 9. 2016 DO 30. 9. 2016