16.04.2020 Starost: 223 dni

22. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 4. 2020 – Vlada RS je na svoji 22. dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah.


Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin S tem odlokom, ki začne veljati 18. aprila in velja do preklica, se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno  • prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji,  • prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji ter  • prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače (1. člen).

 

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

 

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

 Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20).

Povzetek v celoti si lahko ogledate TU.


< NAJAVA:KONFERENCA O DOSTOPNOSTI IN UPORABI OBJEKTOV PRI UNIVERZALNI GRADITVI