28.04.2021 Starost: 2 let

205. DOPISNA SEJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 28.4.2021 Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s katerimi se v sredo ukinjajo kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo.


Z današnjim dnem, 28.4.2021, se ukinjajo kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Odlok začne veljati 28. aprila in velja do vključno 9. maja 2021.

Ukinjajo se kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo (na meji z Madžarsko ostajajo).

Pri vstopu v Slovenijo se priznavajo testi PCR tudi, če so opravljeni v Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji (poleg že zdaj priznanih testov PCR iz držav članic EU ali schengenskega območja, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih držav Amerike).

Z rdečega seznama držav EU in schengenskega območja je črtana Finska, spremembe so pri administrativnih enotah Grčije, Španije in Norveške, na seznam sta dodani Malta in portugalska avtonomna regija Azori. Na rdeči seznam tretjih držav so dodani Bahami, črtajo se Sveta Lucija, Antigva in Barbuda ter Dominikanska republika.

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

Vlada na današnji dopisni seji dala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025.

Besedilo predloga Resolucije je s sprejetimi predlogi amandmajev usklajeno s pripombami Zakonodajno-pravne službe DZ in Komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Spremembe, ki jih prinašajo predlogi amandmajev so naslednje: med ozemlja slovenske manjšinske skupnosti v sosednjih državah sta dodatno uvrščeni tržaška in goriška pokrajina; odpravljena je terminološka nejasnost pri opredelitvi tistih, ki sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju dejavnosti nacionalne jezikovne politike; izbrisano je kazalo, ker oštevilčenje strani ob objavi v uradnem listu ne bo skladno z oštevilčenjem v kazalu, zato je brezpredmetno; popravljen je sklic pri oceni okvirnih sredstev v delu o Spremljanju jezikovnopolitičnih razmer; razvezani sta dve kratici (ESS v Evropski socialni sklad in VIZ v vzgojno-izobraževalni zavod), dve sta izbrisani (SVZ in

*  *  *


< Vlada predloge strateškega sveta za digitalizacijo pričakuje do sredine septembra