29.09.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

20. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 29. 9. 2010 - 20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 20. do 28. septembra 2010. Na dnevnem redu so imeli poslanci kar 41 točk. V nadaljevanju vam predstavljamo sprejet zakon in novele zakonov, zavrnjene predloge zakonov ter zakon, ki gre v nadaljnjo obravnavo v DZ.


 

SPREJETI ZAKONI

 

ZAKON O UMEĹ čŒANJU PROSTORSKIH UREDITEV DRŽAVNEGA POMENA V PROSTOR (ZUPUDPP)

 

DZ je sprejel Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Glavnino zakona predstavlja postopek priprave državnih prostorskih načrtov, po katerem se načrtuje navedene prostorske ureditve. Zakon načrtuje prostorske ureditve s poudarkom na celostni sinhronizaciji tega postopka s postopki celovite presoje vplivov na okolje ter presoje vplivov na okolje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave.

 

Zakon uvaja kar nekaj novosti. Ena je dovoljenje za umestitev teh objektov in omrežij v prostor kot instrument, namenjen črpanju evropskih sredstev, dodatno pa ureja tudi določena vprašanja glede začasnih ukrepov za zavarovanje prostora, urejanja mej in parcelacije zemljišč v območju državnih prostorskih načrtov ter pridobivanja nepremičnin in pravice na njih, ki so potrebne za izvedbo objektov in omrežij, načrtovanih z njimi. Gre za področja, ki jih sicer urejajo drugi predpisi, vendar so bila prepoznana kot ključna za učinkovitejše sprejemanje in izvedbo državnih prostorskih načrtov in umeščanja z njimi načrtovanih objektov in omrežij v prostor, zato so v zakonu specialno uredili nekatere rešitve področne zakonodaje.

 

Opozorjeno je bilo, da je zakon nekoliko zaobšel lokalne skupnosti, saj lahko po zakonu nek državni prostorski načrt preprosto povozi občinski prostorski načrt.

 

Več si lahko prebereta na spletni strani www.zdruzenjeobcin.si/index.php#


< DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK Z MINISTRICO ZA JAVNO UPRAVO GLEDE PLAČ FUNKCIONARJEV