12.06.2020 Starost: 3 let

20. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 6. 2020 - Vlada RS je na svoji 20. redni seji izdala Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti in Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. Vlada RS je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020. Imenovana je bila tudi vladna pogajalska skupina za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Prav tako pa je Vlada RS podala odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dodeljenimi sredstvi za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.


Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Odlok omogoča sprostitev izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami ter javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu naslednji dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti
S prenehanjem veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti bo ponovno mogoče organizirati mednarodna športna tekmovanja prav tako pa bo omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah, ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji

Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje. Ta je predlagala sproščanje ukrepov glede zbiranja ljudi na javnih krajih, in sicer bo s 15. junijem 2020 dovoljeno zbiranje do 500 ljudi (doslej 200), pri tem pa bo še naprej treba upoštevati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.

Celoten povzetek seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< URSZR IZVAJA AKTIVNOSTI ZA IZPLAČILO DODATKA ZA PROSTOVOLJNO IN NEPOKLICNO OPRAVLJANJE NALOG V ČASU EPIDEMIJIE