20.06.2014 Starost: 8 let

2. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 20. 6. 2014 - Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na svoji 2. redni seji v tem letu med drugim razpravljali tudi o pripravi programskih dokumentov za naslednjo finančno perspektivo. Seje predsedstva se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so med drugim sprejeli sklep, s katerim pozivajo Vlado RS k izpolnitvi zakonskih obveznosti in občinam dodeli sredstva za sofinanciranje investicij v višini 2% skupne primerne porabe, kot to jasno določa tudi Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015.

* * *


< V PRIPRAVO NOV PRAVILNIK O DOSTOPNOSTI OBJEKTOV ZA INVALIDE