29.11.2018 Starost: 4 let

2. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 29. 11. 2018 - 2. seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 28. novembra 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o DDV. Med drugim pa so zavrnili predlog novele Gradbenega zakona in novi Zakona o nepremičninskem posredovanju. Prav tako pa so poslanke in poslanci na svoji 2. redni seji sprejeli zaključni račun državnega proračuna za leto 2017 in peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji s Predlogom priporočila.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A)
Državni zbor RS je s 44 glasovi za in brez glasu proti potrdil novelo zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, ki naj bi odpravil pravno praznino pri sprejemanju občinskih načrtov ravnanja s premoženjem. Pred tem je zavrnil predlog dopolnila državnega sveta, ki bi po mnenju slednjega občinam zagotovil večjo fleksibilnost.

Novelo zakona je predlagal državni svet, z namenom zapolnitve pravne praznine, ki je nastala z uveljavitvijo novega zakona marca letos. Po veljavni ureditvi v prehodnem obdobju do leta 2020 namreč občine, ki postopkov načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem niso začele pred 10. marcem letos, nimajo pravne podlage za sprejem načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019.

V razpravi o zakonskem predlogu na matičnem odboru za notranje zadeve v začetku meseca so koalicijske poslanske skupine z dopolnili predlagale rešitev, da se v prehodnem obdobju uporabljajo določbe prejšnjega zakona. Temu smo nasprotovali v združenjih občin in v DS. Zato so predlagali dopolnitev, ki bi občinam omogočila, da se pri načrtovanju in ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti lahko sklicujejo tako na novi kot tudi na stari zakon.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< PRI MINISTRU PIKALU O INVESTICIJAH V ŠOLSKO IN ŠPORTNO INFRASTRUKTURO