26.03.2009 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

19. SEJA VLADE

Ljubljana, 26.03.2009 - Vlada je med drugim sprejela noveli Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter podala soglasja k cenam komunalnih storitev.


Novela Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju izplačevalci obračunavati in izplačevati plače. Spremembo uredbo je bilo potrebno pripraviti predvsem zaradi uvedenega odbitka plače funkcionarja v višini 4% osnovne plače ter potrebnih prilagoditev plačilnih list v prilogi 1 uredbe in zaradi nekaterih dopolnil v zvezi z javnimi uslužbenci, napotenimi na delo v tujino.

 

Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini določa enotno metodologijo obračuna plač za javne uslužbence, napotene na delo v tujino. Spremembo uredbe je bilo treba pripraviti zaradi prilagoditev plačilne liste za delo v tujini iz Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter zaradi priloge 1, ki vsebuje nove šifre delovnih mest oziroma nazivov za delo v tujini ter priloge 2, v kateri so določeni novi indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov.

 

Soglasja k cenam komunalnih storitev

Vlada je dala predhodno soglasje javnemu podjetju KSP Litija, d.o.o., k novi povprečni ceni komunalnih storitev v občini Litija; javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Celje, k novi povprečni ceni komunalnih storitev v Mestni občini Celje, na njenih mejnih območjih (Ĺ entjur, Žalec, Vitanje) in občinah Ĺ tore, Vojnik in Dobrna ter javnemu podjetju AquaSystems, d.o.o., k povišani povprečni ceni komunalnih storitev v Mestni občini Maribor. Vlada je dala predhodno soglasje k novi povprečni ceni za storitev čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Litija, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev, in ki znaša 1,3400 €/m3. Podjetje sme novo povprečno ceno uporabljati po enem mesecu od pridobitve predhodnega soglasja. Vlada je dala predhodno soglasje k: novi ceni za storitev izdelava prvih meritev emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKčŒN v občini Celje, na njenih mejnih območjih (Ĺ entjur, Žalec, Vitanje) in občinah Ĺ tore, Vojnik in Dobrna, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša 465,98 €; novi ceni za storitev izdelava ocene obratovanja MKčŒN v občini Celje, na njenih mejnih območjih (Ĺ entjur, Žalec, Vitanje) in občinah Ĺ tore, Vojnik in Dobrna, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša 297,94 €; novi ceni za storitev izdelava potrdila in priloge k potrdilu v občini Celje, na njenih mejnih območjih (Ĺ entjur, Žalec, Vitanje) in občinah Ĺ tore, Vojnik in Dobrna, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša 78,84 €; novi povprečni ceni za storitev prevzem blata iz obstoječih greznic in MKčŒN v občini Celje, na njenih mejnih območjih (Ĺ entjur, Žalec, Vitanje) in občinah Ĺ tore, Vojnik in Dobrna, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša 40,5000 evra/m3; novi povprečni ceni za storitev ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKčŒN v občini Celje, na njenih mejnih območjih (Ĺ entjur, Žalec, Vitanje) in občinah Ĺ tore, Vojnik in Dobrna, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in znaša 15,2181 €/m3. Podjetje sme novo povprečno ceno uporabljati po enem mesecu od pridobitve predhodnega soglasja. Vlada je dala predhodno soglasje k povišani povprečni ceni za storitev čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Maribor, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in ki znaša 1,2348 €/m3. Podjetje sme povišano povprečno ceno uporabljati po enem mesecu od pridobitve predhodnega soglasja.


< OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI