07.06.2017 Starost: 5 let

19. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Razkrižje, 6. 6. 2017 – Županje in župani občin članic Združenje občin Slovenije (ZOS) so se zbrali na 19. redni letni skupščini. Pregledali so delo in dosežke združenja v letu 2016 ter določili politiko in smer delovanja združenja v prihodnjem obdobju. Župani pozivajo predsednika vlade in ministra Koprivnikarja k spremembi Strategije razvoja lokalne samouprave RS do leta 2020 in k odpravi finančne podhranjenosti lokalne samouprave.


Župani so se odzvali na dan pred skupščino prejetemu dopisu ministra Borisa Koprivnikarja, s katerim jih seznanja, da so predlogi sprememb zakonodaje s področja lokalne samouprave sledi lani sprejeti Strategiji razvoja lokalne samouprave do leta 2020, ki je bila s strani Vlade RS potrjena kljub nasprotovanju združenj občin. Župani menijo, da je potrebno dokument popraviti in na novo določiti cilje. Med drugim je potrebno zasledovati cilj, da se delež javnih sredstev, namenjen lokalni samoupravi, dvigne na 25 % (sedaj je številka več kot polovico nižja), ter da se sredstva enakomerno porazdelijo po celotni državi. Šele po popravku strategije naj se pristopi k pripravi popravkov ostale zakonodaje s področja lokalne samouprave.

Župani  so opozorili na finančno podhranjenost občin in pozivajo predsednika vlade z ekipo, da država začne spoštovati veljavno zakonodajo in zagotovi potrebna sredstva za normalno delovanje občin in normalno življenje vseh občank in občanov slovenskih občin.

Udeleženci skupščine so sicer pregledali delo in dosežke združenja v letu 2016 ter v tem okviru sprejeli poročilo o delu in zaključni račun za leto 2016. Pohvalili so delovanje Združenja na področju dela notranje revizijske službe združenja, aktivnosti na zakonodajnem področju in tudi na področju izobraževanja občin.

Na skupščini je bil sprejet tudi program in finančni načrt za leto 2017, skozi katerega so župani določili smernice in politiko delovanja Združenja občin Slovenije v prihodnjem obdobju. Strinjali so se, da si mora Združenje zastaviti jasne cilje in jih dosledno uveljavljati v pogovorih z vladno stranjo.

Nekaj besed je bilo namenjenih tudi pobudi za združitev ZOS z ostalima združenjema občin. Udeleženci skupščine so se strinjali, da je potrebno združiti moči in vzpostaviti tesnejše sodelovanje med občinskimi združenji. Podprli so sklep predsedstva ZOS, da se ostalima združenjema občin predlaga ustanovitev skupne koordinacije združenj.

Županom je bil predstavljen projekt Varni in povezani na domu – E-oskrba (predstavitev, video).

Skupščina ZOS se je odvijala v občini Razkrižje, obmejni občini z nekaj manj kot 1300 prebivalci. V uvodnem delu skupščine so otroci razkriškega vrtca skozi igro predstavili zgodovino kraja, nato pa nam je v sliki in besedi Občino Razkrižje predstavil gostujoči župan Stanko Ivanušič. Udeleženci skupščine smo bili deležni prijaznega in toplega sprejema ter pogostitve z razkriškimi kulinaričnimi posebnostmi.

 

 


< ŽUPANI ZOS POZIVAJO PREDSEDNIKA VLADE IN MINISTRA KOPRIVNIKARJA K SPREMEMBI STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE IN K ODPRAVI FINANČNE PODHRANJENOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE