10.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

182. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 10. 2008 – Vlada RS je na 182. redni seji dala predhodno soglasje k cenam komunalnih storitev, sprejela Uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in Poročilo o dosedanji realizaciji Načrta izvedbe nujnih sanacijskih ukrepov ter geološko geomehanskih raziskav za pripravo nujnih ukrepov na določenih zemeljskih plazovih za leti 2008 in 2009 v letu 2008 s predlogom sprememb. Na seji Vlade RS je bilo sprejeto tudi Mnenje in predlog vlade o predlogu za ustanovitev občine Ankaran, predlog Zaključnega računa proračuna RS za leto 2007 in seznanitev z Revizijskim poročilom o predlogu Zaključnega računa proračuna RS za leto 2007 ter Programom reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji 2008.


 

Predhodno soglasje k cenam komunalnih storitev Predhodno soglasje k cenam komunalnih storitev je bilo dano naslednjim podjetjem in občinam: Komunala Zagorje, Komunala Novo mesto, JEKO-IN Jesenice, Saubermacher&Komunala, KSP Ljutomer, KSP Kostak, Komunala Izola, Komunala Slovenj Gradec, Komunala Rogaška Slatina, Občina Komenda in JP Prodnik, Petrol Energetiko, Vodovod Mursko Soboto, Komunalo Gornja Radgona, JKP Log, Komunalo Ptuj, SIM Radenci, Komunalo Sevnica, Komunalo Novo mesto, JP Murska Sobota, KP Velenje, VO-KA Celje, JP Slovenj Gradec, Mariborski Vodovod, Komunalo Cerknica, Komunalo Kranj, Komunalo čŒrnomelj ter Občino Brežice in Občino Dobrovnik.

 

Vlada je dala predhodno soglasje k povišani povprečni ceni, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev ter znaša za storitev:

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Zagorje ob Savi: 0,3974 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Ĺ entjernej: 0,9394 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Ĺ entjernej: 4,9724 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Ĺ entjernej: 3,1595 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Mirna peč: 0,5982 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Mirna peč: 5,0646 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Mirna peč: 3,1595 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Dolenjske Toplice: 0,6451 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Dolenjske Toplice: 0,4656 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Dolenjske Toplice: 3,1595 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Straža: 0,6656 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Straža: 0,5648 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Straža: 5,1930 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Straža: 3,1595 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v Mestni občini Novo mesto: 0,6805 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Novo mesto: 0,5748 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Novo mesto: 0,3658 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v Mestni občini Novo mesto: 5,2285 €/m3;

- odlaganja odpadkov v Mestni občini Novo mesto: 3,1595 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Žirovnica (samo za uporabnike, ki so priključeni na Centralno čistilno napravo Radovljica): 0,3021 €/m3;

- odlaganja odpadkov v Mestni občini Murska Sobota ter občinah Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Ĺ alovci in Tišina: 2,9330 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Ljutomer: 13,6407 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Križevci: 9,6199 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Razkrižje: 10,3563 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Veržej: 9,3469 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občinah Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej: 3,5359 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki:10,1298€/m3;

- odlaganja odpadkov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki:5,3326 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Izola: 9,2923 €/m3 in za storitev odlaganja odpadkov v občini Izola: 3,0989 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v Mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja: 0,0730 €/kg;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Ĺ marje pri Jelšah: 0,6290 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občinah Rogaška Slatina, Bistrica ob Sotli, Kozje, Rogatec in Ĺ marje pri Jelšah: 0,0942 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah Rogaška Slatina in Rogatec: 0,4689 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Ĺ marje pri Jelšah: 6,3790 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Ĺ marje pri Jelšah: 2,8865 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Ĺ marje pri Jelšah: 0,4689 €/m3; odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Podčetrtek: 0,0942 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Komenda: 1,5300 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Domžale: 13,6004 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Mengeš: 14,0988 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Trzin: 12,6100 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Lukovica: 16,2131€/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Moravče: 19,9385 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občinah Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče: 18,8084 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Lukovica: 18,6803 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucije vode v občini Cankova: 0,3836 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucije vode v občini Gornja Radgona: 0,5500 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Ravne na Koroškem: 19,5331 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Ravne na Koroškem:12,5430 €/m3;

- odvajanje odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Ptuj in občini Hajdina 0,2364 €/m3;

- čiščenje odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Ptuj in občini Hajdina: 0,5180 €/m3;

- čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Brežice: 0,5499 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v Mestni občini Ptuj in občini Trnovska vas: 0,6213 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Radenci: 0, 1890 €/m3; odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Sevnica: 0,4507 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Ĺ kocjan: 0,8353 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Ĺ kocjan: 0,7142 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Ĺ kocjan 4,7554 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Ĺ kocjan: 3,1595 €/m3:

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Cankova: 0,8700 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucije vode v občini Ravne na Koroškem: 0,3444 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Ravne na Koroškem: 0,2706 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah Velenje, Ĺ oštanj in Ĺ martno ob Paki, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in ki znaša 0,6635 €/m3 odvajanja odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Celje, na njenih mejnih območjih (Ĺ entjur, Žalec, Vitanje) in občinah Ĺ tore, Vojnik, Dobrna: 0,2360 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Prevalje:19,4434 €/m3; odlaganja odpadkov v občini Prevalje:12,5430 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Prevalje: 0,3635 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Prevalje: 0,2845 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Dobrovnik: 0,3130 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucije vode v občini Slovenj Gradec: 0,4919 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v Mestni občini Maribor: 0,6020 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Bloke: 26,0259 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Bloke: 4,6000 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občinah Hajdina, Destrnik, Majšperk in Kidričevo: 0,6213 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Kranj: 0,1681 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Preddvor: 0,3509 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Jezersko: 0,6112 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Cerklje na Gorenjskem: 0,3846 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Cerklje na Gorenjskem: 0,0513 €/kg;

- odlaganja odpadkov v občini Cerklje na Gorenjskem: 0,0163 €/kg:

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Preddvor: 0,0474 €/kg; odlaganja odpadkov v občini Preddvor: 0,0163 €/kg;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Ĺ enčur: 0,0434 €/kg;

- odlaganja odpadkov v občini Ĺ enčur: 0,0163 €/kg;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Naklo: 0,0461 €/kg;

- odlaganja odpadkov v občini Naklo: 0,0163 €/kg;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občinah Markovci, Juršinci, Videm, Cirkulane, Gorišnica in Podlehnik: 0,6213 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Žužemberk: 0,7331 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Žužemberk: 0,4509 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Žužemberk: 0,3331 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Žužemberk: 5,6483 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Žužemberk: 3,1595 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Ĺ marješke Toplice: 0,6624 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Ĺ marješke Toplice: 0,5816 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Ĺ marješke Toplice: 0,3701 €/m3;

- zbiranja in odvoza odpadkov v občini Ĺ marješke Toplice: 5,1085 €/m3;

- odlaganja odpadkov v občini Ĺ marješke Toplice: 3,1595 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občinah čŒrnomelj in Semič: 0,2955 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občinah čŒrnomelj in Semič: 0,5298 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode v občini Cerkvenjak, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev in ki znaša 0,6213 €/m3.

 

Vlada je dala predhodno soglasje tudi k novi povprečni ceni, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev ter znaša za storitev:

- predelave in obdelave odpadkov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki: 0,9097 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Kozje: 0,4689 €/m3;

- predelave in obdelave odpadkov v občinah Domžale, Mengeš in Trzin: 8,2060 €/m3;

- zbiranja, čiščenja in distribucijo vode na zaokroženem gospodarskem območju bivše železarne Ravne na območju občine Ravne na Koroškem: 0,9229 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda na zaokroženem gospodarskem območju bivše železarne Ravne na območju občine Ravne na Koroškem: 1,9697 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda na zaokroženem gospodarskem območju bivše železarne Ravne na območju občine Ravne na Koroškem: 0,6225 €/m3;

- čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Radenci: 0,5422 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Sevnica: 0,5200 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Cankova: 0,4800 €/m3;

- odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Dornava: 0,7200 €/m3;

- čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Dornava: 0,4400 €/m3.

 

Povišanja oz. oblikovanja novih cen komunalnih storitev so posledica nadgradnje posameznih komunalnih storitev ali uvajanja novih zaradi večjega standarda oskrbe in varovanja okolja. V skladu s 5. členom Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev sme podjetje povišano povprečno ceno uporabljati po enem mesecu od pridobitve sklepa.

 

Več o sprejetih sklepih vlade lahko preberete na:

 

* * *


< USKLAJEVANJE PREDLOGA PRAVILNIKA O VAJAH NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI