22.06.2018 Starost: 4 let

182. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 6. 2018 - Vlada RS se je na svoji 182. redni seji med drugim izdala Uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja, Uredbo o dejanskih rabah zemljišč in sprejela Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021 v letu 2017.


Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja
Uredba je nova evidenca, predvidena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), in je namenjena izvajanju množičnega vrednotenja nepremičnin, saj mu zagotavlja ustreznejšo tehnično in informacijsko podporo, zagotavlja sledljivosti sprememb tako podatkov kot tudi posplošenih vrednosti nepremičnin ter nudi podporo uvajanju novega postopka, predvidenega z ZMVN-1. Po novem se bo torej pripis posplošenih vrednosti nepremičnin na podlagi modelov vrednotenja, ki jih v skladu z ZMVN-1 z uredbo določi vlada, izkazoval v evidenci vrednotenja in ne več v registru nepremičnin.

V evidenco vrednotenja se iz večnamenskih uradnih evidenc, zlasti iz nepremičninskih evidenc, ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin, prevzemajo že zbrani podatki o nepremičninah, za katere modeli vrednotenja določijo, da vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin.

Poleg prevzetih podatkov pa se v evidenci vrednotenja vzpostavijo in vodijo nekateri izvorni podatki:

  • podatki, ki predhodno še niso bili sistemsko zbrani, se pa zanje v postopku določanja modelov vrednotenja ugotovi, da so bistveni za zagotavljanje kakovostne izvedbe množičnega vrednotenja. Ti podatki se zberejo s posebnimi vprašalniki za namene izvajanja množičnega vrednotenja (na primer podatki za vrednotenje elektrarn, bencinskih servisov, pristanišč);
  • posebna skupina podatkov, ki je neposredno povezana z množičnim vrednotenjem. Tako se v evidenci vrednotenja določijo enote vrednotenja in posebne enote vrednotenja s pripadajočimi modeli vrednotenja, vrednostnimi conami in vrednostnimi ravnmi, določi se podatek o vplivnem območju ter izračunajo oziroma določijo se podatki o posplošenih vrednostih nepremičnin;
  • podatki o posebnih okoliščinah, ki se ugotavljajo z novo določenim postopkom ugovora zoper posplošeno vrednost nepremičnin.

V evidenci vrednotenja se prevzemajo oziroma izkazujejo tudi podatki o lastnikih nepremičnin, upravljavcih in osebah, ki opravljajo dejavnost, ki sicer ne vplivajo neposredno na posplošeno vrednost nepremičnin, so pa pomembni za učinkovito izvedbo vseh postopkov, povezanih z določanjem modelov vrednotenja in pripisom posplošenih vrednosti (obveščanje, pošiljanje potrdil o posplošenih vrednostih, uveljavljanje posebnih okoliščin in tako dalje).

Več si preberite TU.

* * *


< POZIV K UREDITVI RAZMER NA PODROČJU PREVZEMANJA KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE IN ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ