07.02.2019 Starost: 4 let

18. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 2. 2019 - Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije in o Predlogu zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Sprejela pa je tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018.


Mnenje glede spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije, v katerem predlagatelj ocenjuje, da je sedanja sestava vlade ustrezna, vendar je zaradi obsežnosti in zahtevnosti delovnih področij obeh resorjev, ki sodita pod pristojnosti ministrov brez resorja, smotrno povečati število državnih sekretarjev na teh resorjih.

Mnenje glede spremembe Zakona o državni upravi
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Predlog zakona spreminja določbo Zakona o državni upravi, ki določa število državnih sekretarjev na ministrstvih. Predlagana je ureditev, v skladu s katero je dovoljeno večje število državnih sekretarjev na ministrstvih, ki so pristojna za zdravje, izobraževanje, znanost in šport ter gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018
Poročilo obravnava oceno škode zaradi posledic na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki je v 71 občinah povzročilo škodo v višini 49.808.388,48 EUR.


Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 2.117.223,43 EUR, škoda v gozdovih 848.748,17 EUR,  škoda na uničenih objektih 108.967,14 EUR, delna škoda na stavbah 225.766,51 EUR, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2.589.905,95 EUR, škoda na vodotokih 38.730.018,88 EUR, škoda na gozdnih cestah 2.117.058,00 EUR, škoda na ribah 2.350,39 EUR, škoda na državnih cestah 827.654,55 EUR in škoda v gospodarstvu 2.240.695,46 EUR.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

                                                          * * *

 

 


< PREDSEDSTVO ZOS POZIVA VLADO K DVIGU POVPREČNINE