26.01.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

170. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 26. 1. 2012 - Vlada RS je na svoji 170. redni seji med drugimpredstavila sklop predlogov nove zdravstvene zakonodaje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah in Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti in Zakon o medicinskem izvedenstvu. Vlada pa se je seznanila tudi z informacijo o predlogu amandmaja k 12.b členu predloga novele Zakona o javnih financah.


 

 

Predlog amandmaja k 12.b členu predloga Zakona o

spremembah in dopolnitvah ZJF

V predlogu novele ZJF je v 12.b členu vsebovano fiskalno pravilo, ki

temelji na določitvi zgornje meje dolga sektorja države (48 % BDP; od tega 2 %

BDP za občine) in obsega poroštev in jamstev (20 % BDP), ki so jih izdale enote

sektorja države ter hkrati omejuje zadolževanje občin ter ZZZS in prepoveduje

zadolževanje ZPIZ. Po ponovni proučitvi je bilo ugotovljeno, da je bila predlagana

ureditev postavljena prestrogo, saj na obseg dolga ne vpliva samo zadolževanje

temveč tudi nižji BDP.  

Iz tega

razloga je bilo potrebno pripraviti spremembe, pri čemer predlagani člen določa

obveznost sprejetja različno strogih ukrepov glede na obseg dolga sektorja

države v preteklem letu. Predlog zakona pa ne dopušča, da bi dolg sektorja

države presegel 60% BDP.

Več si lahko preberete na tej spletni strani v rubriki Seje vlade.


< PREDSTAVITEV PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA