19.05.2020 Starost: 2 let

17. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 5. 2020–Vlada RS je na svoji 17.redni seji določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo, se seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za debirokratizacijo ter določila besedilo zakona o poroštvu Slovenije za instrument SURE.


Predlog  Zakona  o  interventnih  ukrepih  za  omilitev  in  odpravo  posledic  epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (#PKP3)

Vlada  je zaključila  z  obravnavo  predloga  Zakona  o  interventnih  ukrepih  za  omilitev  in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo. Predlog  zakona  vsebuje  začasne  ukrepe  za  omilitev  in  odpravo  posledic  epidemije nalezljive  bolezni  SARS-CoV-2  na  področju dela,  javnih  financ,  gospodarstva,  kmetijstva, gozdarstva  in  prehrane,  štipendij,  subvencije  študentske  prehrane,  visokega  šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.

POVZETEK SEJE V CELOTI.


< 44. DOPISNA SEJA VLADE RS