30.09.2013 Starost: 10 let

17. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 30. 9. 2013 - 17. redna seja Državnega zbora RS je bila od 23. do 27. septembra 2013. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 in novelo Zakona o splošnem upravnem postopku, končan pa je bil postopek za ti. funkcionarske zakone, med njimi tudi za predloga novel Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o lokalni samoupravi. V nadaljnjo obravnavo v DZ gredo naslednji predlogi (novel) zakonov: Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o dohodnini. DZ je sprejel tudi uradno prečiščeno besedilo Zakona o pravilih cestnega prometa.


Novela Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)

Novela zakona poenostavlja poslovanje z upravnimi organi. Uradniki bodo odslej na željo stranke dolžni sami izpolniti obrazec in ga ponuditi v podpis stranki. Na občinah, upravnih enotah in v drugih ustanovah z javnimi pooblastili bodo tako občani uradnika samo obvestili, katero pravico uveljavljajo ter jim posredovali osebne podatke. Javni uslužbenec na drugi strani pa bo te podatke vnesel v informacijski sistem in natisnil vlogo, ki jo bo državljan le še podpisal.

 

Novela predvideva učinkovitejši upravni postopek. Ta je, kot je navedeno v obrazložitvi zakona, v interesu vsakokratnega odločujočega organa in stranke, saj omogoča hitrejši začetek upravnega postopka in posledično krajši čas za izdajo odločbe. S približevanjem organa vsaki stranki se poudarja vloga uprave kot prijaznega servisa za vse uporabnike upravnih storitev. S pravilno izpolnjenim obrazcem, ki bo vseboval potrebne podatke, bo omogočeno hitrejše odločanje o temeljnem zahtevku, kar se bo odražalo v krajšem času od vložitve zahtevka do izdaje odločbe.

 

Novela zavezuje upravne organe k bolj doslednemu upoštevanju standardov v smeri prijazne, kakovostne in učinkovite uprave. Večina upravnih organov sicer že sedaj pomaga strankam pri izpolnjevanju različnih obrazcev. Veliko upravnih postopkov, predvsem na upravnih enotah, poteka s pomočjo informacijskega sistema in strankam posebnih obrazcev ni treba izpolnjevati. V praksi pa se še pogosto zgodi, da se postopki preveč birokratizirajo.

 

Pričakuje se, da bo sprejeta novela imela pozitivne učinke tako na javno upravo kot na državljane. Ob popolnih vlogah in pravilno izpolnjenih obrazcih bo upravni postopek potekal hitro in ekonomično. Obrazci se bodo na podlagi predlogov uradnikov poenostavili. Večina postopkov pa se bo avtomatizirala z orodji informacijske tehnologije, zato obrazci ne bodo več nujno potrebni.

 

Da bi se organi lažje prilagodili novemu stanju, zakon uvaja šestmesečno prehodno obdobje, na področju uveljavljanja socialnih pravic pa bo sprememba začela veljati 1. januarja 2015. Na ministrstvu predvidevajo, da bodo do takrat v sodelovanju s pristojnim ministrstvom uspeli uresničiti načrtovane spremembe zakonodaje, ki bodo omogočile enostavnejše in manj birokratsko poslovanje centrov za socialno delo na področju uveljavljanja socialnih pravic.

 

Celoten pregled septembrske seje Državnega zbora RS lahko preberete Initiates file downloadTUKAJ.


< DRŽAVA BO MORALA DRŽAVNIM URADNIKOM IZPLAČATI TRETJO ČETRTINO PLAČNIH NESORAZMERIJ