28.01.2015 Starost: 8 let

17. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 27. 1. 2015 – V prostorih hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons je potekala 17. redna letna skupščina Združenja občin Slovenije (ZOS). Prisotni župani in županje so med drugim razpravljali o aktualnih vprašanjih glede predloga Vlade RS o višini povprečnine za leto 2015 ter izvolili vodstvo ZOS, na čelu katerega ostaja župan Pivke Robert Smrdelj.


Spomnimo. Po zadnjih neuspešnih pogajanjih prejšnji teden, ko predstavniki občin in pristojnih ministrstev niso uspeli doseči dogovora glede višine povprečnine za leto 2015, so se predstavniki občin, zbrani na 17. redni letni skupščini ZOS, soglasno strinjali, da zadnji predlog Vlade RS glede višine povprečnine ni sprejemljiv, zato so sprejeli naslednji sklep:

 

Podpis Dogovora za povprečnino med Združenjem občin Slovenije z Vlado RS je možen na podlagi:

Sofinanciranje investicij po  21. členu ZFO-1 mora biti zagotovljeno minimalno v višini 2 %.Višina povprečnine za leto 2015 je 525 evrov. Povprečnina se lahko zniža sorazmerno z učinki racionalizacije stroškov občin s spremembo veljavnih predpisov, in sicer z poudarkom na področjih kjer imajo občine največje stroške. Spremembe predpisov naj se uveljavijo do 30. 6. 2015. Dogovor mora biti formalno pravno vezan na Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2015 in koncipiran tako, da, v kolikor se bo povprečnina zmanjšala za več kot pa bo učinkov racionalizacij (znižanja stroškov) v letu 2015, je razlika iztožljiva.

 

Združenje je na redno letno skupščino povabilo tudi ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, ki se dogodka zaradi ostalih obveznosti ni uspel udeležiti, zato je županom izhodišča za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave predstavil vodja Službe za lokalno samoupravo dr. Roman Lavtar, ki se je dotaknil tudi teme glede pogajanj med vlado in predstavniki občin in poudaril, da sicer razume stisko občin, vendar bo s partnerskimi pristopom na obeh pogajalskih straneh potrebno najti skupno rešitev, pri čemer je v isti sapi izpostavil dejstvo, da bodo občine morale pristati na znižanje povprečnine, ob sočasnih sistemskih spremembah zakonodaje, ki naj bi sledile. Ob tem naj poudarimo, da se župani z izjavami gospoda Lavtarja niso strinjali, saj so poudarili, da bodo predlagani ukrepi in sistemske spremembe prinesli učinke prepozno in ne sočasno z znižanjem povprečnine, kot to predlaga vlada.

V nadaljevanju 17. redne letne skupščine so člani ZOS potrdili uspešno zaključeno delo združenja v preteklem letu in sprejeli Poročilo o delu za leto 2014 ter si zastavili nove cilje v Programu dela za leto 2015.

 

Združenje občin Slovenije, v katerega je včlanjenih 143 občin, je na skupščini izvolilo tudi vodstvo, na čelu katerega ostaja dosedanji predsednik in župan Občine Pivka Robert Smrdelj.

 

 


< ŠE BREZ DOGOVORA O POVPREČNINI