13.12.2018 Starost: 4 let

17. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 13. 12. 2018 - Poslanke in poslanci so na svoji 17. izredni seji med drugim potrdili Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B).


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)
DZ je z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2018 in 2019. Z njo se zagotavlja zadostna sredstva za dodatne obveznosti, ki jih je med letom prevzela država. Gre sicer za tehnični zakon, ki bo omogočil, da bo januarja izvrševanje novega proračuna lahko nemoteno steklo.


Vlada z novelo zakona odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za prihodnje leto prevzela država. Med temi so dogovor o višini povprečnine za leto 2019, poleg redne tudi izredna uskladitve pokojnin v jeseni ter vzpostavitev novega proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.

Čeprav vlada za prihodnje leto načrtuje proračunski presežek, kar namerava zapisati v rebalans, ki ga še pripravlja, se bodo z novelo zakona odhodki proračuna zmanjšali za 60 milijonov evrov. Toliko namreč namerava vlada prihraniti s podaljšanjem omejitve izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev.

Zaradi dogovora o višini povprečnine za leto 2019, ki ga je Vlada RS sklenila z reprezentativnimi združenji občin  je v noveli zakona predvidenih dodatnih 32,5 milijona evrov za občine. Primeren obseg sredstev za financiranje osnovnih nalog občin se bo namreč z letošnjih 551 evrov zvišal na 573,50 evra na prebivalca.

Poleg redne je prihodnje leto predvidena še izredna uskladitev pokojnin, in sicer bo njena višina odvisna od letošnje gospodarske rasti. Zvišuje se tudi obseg sredstev za izplačilo letnega dodatka za upokojence, vendar se bo ta tudi prihodnje leto namesto v dveh izplačal v petih različnih višinah.

Na podlagi spomladi sprejetega zakona o nevladnih organizacijah se z novelo zakona zagotavlja tudi pravne podlage za ustanovitev posebnega sklada za financiranje nevladnih organizacij. Vanj se bodo stekala sredstva od 0,5 odstotka odmerjene dohodnine, za katerega zavezanci niso sami določili prejemnika.

Novela zakona poleg tega rahlja omejitve pri zaposlovanju v javni upravi, in sicer bodo na ministrstvu za okolje in prostor ter inšpektoratu za delo lahko zaposlili po deset novih delavcev. Državni organi pa bodo lahko prihodnje leto povečali število zaposlenih za 0,8 odstotka v primerjavi s stanjem iz konca leta 2017. Prav tako bo dovoljeno dodatno zaposlovanje za čas predsedovanja Slovenije EU.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B)
DZ je s 56 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o minimalni plači, ki so jo ob podpori koalicijskih poslanskih skupin pripravili v stranki Levica. Predlog je dopolnjen z amandmaji, ki jih je že v ponedeljek podprl matični odbor, za razpravo na plenarni seji pa ni bilo vloženih dodatnih dopolnil.

Novela zakona minimalno plačo s sedanjih okoli 638 evrov neto prihodnje leto zvišuje na 667 evrov, leta 2020 pa na 700 evrov neto. Poleg tega ureja tudi časovnico izločitve dodatkov iz minimalne plače - dodatki bodo iz minimalne plače izločeni s 1. januarjem 2020 - ter formulo za njen izračun, po kateri je minimalna plača omejena tako navzgor kot navzdol oz. najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad preračunanimi minimalnimi življenjskimi stroški.

* * *


< 12. REDNA SEJA VLADE RS