04.01.2018 Starost: 5 let

162. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 162. redni seji med drugim izdala Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana in sprejela Poročilo o državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016.


Uredba o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana
Državni zbor Republike Slovenije je oktobra 2017 sprejel Zakon o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS-B), ki med drugim spreminja način izračunavanja deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (MOL) za posamezno proračunsko leto. Kot določa ZGMRS-B, Vlada RS v 30 dneh po začetku veljavnosti zakona sprejme uredbo, s katero določi metodologijo za izračun deleža dohodnine, ki pripada MOL. Novela ZGMRS-B je začela veljati 11. 11. 2017.

Po novem MOL pripada od 0,60 do 0,80% dohodnine, konkretni znesek pa se izračunava vsako leto. Z dnem začetka veljavnosti ZGMRS–B je prenehala veljati dosedanja Uredba o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino, ne glede na to pa se uporablja do začetka veljavnosti predpisa iz spremenjenega 6.a člena zakona. Na tej podlagi je pripravljen predlog nove Uredbe o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada MO Ljubljana.

Predlog Uredbe o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada MOL, določa metodologijo za izračun povprečnih vrednosti tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov MOL, tekočih stroškov mestnih občin, tekočih prihodkov MOL in tekočih prihodkov mestnih občin za namen določitve deleža dohodnine, ki za posamezno proračunsko leto pripada MOL po 6.a členu ZGMRS-B.

V primerjavi z dosedanjo Uredbo o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino prinaša novi predlog Uredbe o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada MOL, spremenjen naslov uredbe ter nekatere nomotehnične in vsebinske spremembe oziroma dopolnitve.

V novi uredbi je v primerjavi z Uredbo o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino zajem podatkov usklajen s spremenjenim 6.a členom zakona, saj ta določa, da se po novem izračun deleža dohodnine, ki pripada MO Ljubljana, izračunava vsako leto, in ne več vsaka štiri leta.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA 2017