16.09.2014 Starost: 8 let

16. SEPTEMBRA SE IZTEČE ROK ZA IZDAJO ODLOČB O POTRDITVI OZ. ZAVRNITVI KANDIDATUR NA LOKALNIH VOLITVAH

Ljubljana, 16. 9. 2014 - Danes se izteče rok, do katerega morajo občinske volilne komisije izdati odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi županskih kandidatur in list kandidatov za občinske svete na letošnjih lokalnih volitvah. Sezname potrjenih kandidatur in kandidatnih list morajo komisije javno objaviti do 19. septembra.


Predstavniki list kandidatov imajo po dnevu objave seznama 48 ur za vložitev morebitnega ugovora zoper potrjeno listo kandidatov, če je sestavljena v nasprotju z Zakonom o lokalnih volitvah.

Državna volilna komisija (DVK) do vključno 6. oktobra sprejema predloge kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot. Vsi imajo štiriletni mandat.

 

Komisija je za imenovanje članov volilnih komisij pozvala tudi politične stranke, poslanske skupine DZ in lokalne skupnosti.

 

 


< POJASNILA V ZVEZI Z NAPREDOVANJEM JAVNIH USLUŽBENCEV V PLAČNE SKUPINE B