16.07.2013 Starost: 10 let

16. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 15. 7. 2013 - 16. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 9. do 15. julija 2013. DZ je med drugim sprejel Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013, novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, novelo Zakona o gozdovih, novelo Zakona o urejanju trga dela ter Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva.


Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A)

Z novelo zakona se želi povečati učinkovitost javnega naročanja, zasledujejo pa se trije cilji. Da bi povečala učinkovitost javnega naročanja, se želi preprečiti nepotrebno vlaganje zahtevkov za njihovo revizijo. Namen postopkov pravnega varstva pri oddaji javnih naročil namreč ni zagotoviti, da naročnik popravi vse morebitne napake in kršitve v postopku javnega naročanja, temveč da ponudnikove možnosti za pridobitev javnega naročila niso okrnjene na račun nezakonitega ravnanja naročnika.

Novela zagotavlja tudi prednostno obravnavo zahtev za pravno varstvo zoper kršitve pri oddaji javnih naročil, ki so sofinancirana iz evropskih sredstev. Pri teh javnih naročilih gre običajno za obsežne projekte večjih vrednosti. Da bi bila dinamika črpanja evropskih sredstev boljša, je treba pospešiti tudi ugotavljanje morebitnih kršitev v postopku izbire izvajalcev.

Spremembe jasneje določajo tudi način odmere takse za predrevizijski in revizijski postopek. Novela v skladu z načelom sorazmernosti določa takse ločeno za blago, storitve in gradnje ter ločeno za vrste postopkov javnega naročanja. Pri tem je za postopek oddaje naročila male vrednosti in postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi predpisana taksa v višini 1500 oziroma 2500 evrov, za preostale postopke, ki jih ureja tudi zakonodaja EU, pa 3500 oz. 7000 evrov.

Initiates file downloadCeloten pregled julijske seje DZ


< MINISTER OMERZEL NAPOVEDAL OBLIKOVANJE CENTRALIZIRANE BAZE PROSTORKIH PODATKOV