14.05.2020 Starost: 2 let

16. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14.5.2020 - Ljubljana, 13. 5. 2020 – Vlada RS je na svoji 16. redni seji sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter Uredbo o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Vlada sprejela nov Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Prav tako pa je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti ter Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.


Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ureja podrobnejša vsebinska in postopkovna pravila, ki se nanašajo predvsem na ravnanja SID banke, ki jo država med drugim pooblašča da v njenem imenu in za njen račun opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev, ter da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila kredit. Posli unovčevanja poroštev predstavljajo zlasti prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in posredovanje zahtevka ministrstvu za finance, v izplačilo poroštva. Predvideno je, da se višina nadomestila SID banki za izvajanje teh poslov podrobneje uredi v pogodbi med Republiko Slovenijo in SID banko, pri čemer se bo sledilo javnofinančnim načelom gospodarnosti in učinkovitosti.

POVZETEK CELOTNE SEJE SI LAHKO OGLEDATE TU


< 37. DOPISNA SEJA VLADE RS