16.07.2014 Starost: 8 let

16. JULIJA SE IZTEČE ROK ZA PREVZEMANJE OBVEZNOSTI NEPOSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Ljubljana, 16. 7. 2014 - Z današnjim dnem je začel veljati Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 (Uradni list RS, št. 53/14, str. 6080), ki določa, da se 16. julija 2014 neposrednim proračunskim uporabnikom izteče rok, do katerega še lahko podpisujejo pogodbe, ki bodo bremenile letošnji proračun.


Minister za finance dr. Uroš Čufer se je ob nedavnih državnozborskih volitvah, menjavi oblasti, ki bo sledila, in pred prihajajočimi lokalnimi volitvami odločil, da za letošnje leto ustavi porabo neposrednih proračunskih uporabnikov. Mednje sodijo tudi občine, ki lahko obveznosti za letošnje leto nase prevzemajo le še danes, ko se zaključuje izvrševanje proračuna.

 

Minister za finance postavi neposrednim proračunskim uporabnikom vsako leto rok, do katerega še lahko podpisujejo pogodbe, katerih izvajanje bremeni proračun za isto leto. Vendar so se doslej ti roki neposrednim proračunskim uporabnikom načeloma iztekali bolj v jesenskih mesecih, na primer konec septembra ali oktobra. Letos bo prihrankov v proračunu očitno več, zagotovo pa ni dvoma, da jih bo država glede na vse potencialne javnofinančne težave potrebovala.

 

Včeraj objavljen Opens external link in new windowPravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 dopušča peščico izjem. Omejitve glede prevzemanja obveznosti v letošnjem letu tako ne veljajo za obveznosti iz naslova zadolževanja države, za stroške, ki so povezani s službenimi potovanji, in za tekoče transferje v sklade socialnega zavarovanja in obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih odločb. Izjema so še sredstva Evropske unije, za vse ostalo pa potrebujejo proračunski uporabniki od danes naprej odobritev ministrstva za finance. Kot izhaja iz pravilnika, je odobritev prevzemanja obveznosti mogoča le v izrednih primerih, tudi pri tem pa mora ministrstvo upoštevati likvidnostni položaj proračuna in njegov ciljni primanjkljaj za letošnje leto.

 

 


< ZDRUŽENJI OBČIN PRIČAKUJETA, DA BO NOVA VLADA PRISLUHNILA OBČINAM