20.07.2015 Starost: 7 let

16. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - 17. julija 2015 je potekala 16. izredna seja Državnega zbora RS, na kateri je poslanek in poslanci med drugim potrdili novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakon o pogojih za izvedbo ujkrepa odpusta dolgov.


Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D)
S spremembo zakona se določa, da bo šolsko kosilo od 1. Januarja 2016 v celoti subvencionirano za otroke iz prvega dohodkovnega razreda, za tiste iz drugega bo subvencionirano 70 odstotno in za tiste iz tretjega 40 odstotno.


V prvem dohodkovnem razredu so sicer družine, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 181 evrov. V drugem so družine z dohodkom od 181 do 301 evrov na osebo, v tretjem pa tiste z dohodkom od 301 do 362 evrov na osebo.


Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD)
Zakon določa pogoje za izvedbo odpisa dolgov ljudem v socialni stiski. Posameznikom od odpisa ne bo treba plačati dohodnine, upniki pa ne bodo imeli dodatnih obveznosti zaradi odpisa. Zakon predstavlja podlago za odpis dolgov pri tistih podjetjih, ki bodo pristopila k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov.


Za odpis dolga bodo lahko zaprosili dolžniki, ki so bili kadar koli v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015 prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz najnižjih dohodkovnih razredov.


Odpisovali bodo dolgove, ki so konec lanskega leta zapadli za več kot eno leto. Po podatkih ministrstva naj bi zakon dosegel okoli 100.000 ljudi.

* * *


< PRIKRITO RAZVREDNOTENJE DELA ŽUPANOV