24.05.2021 Starost: 2 let

159 OBČIN KANDIDIRA NA JAVNI RAZPIS "PAMETNA MESTA"

Ljubljana, 24. 5. 2021 - Ministrstvo za javno upravo je objavilo obvestilo, da kar 75% slovenskih občin kandidira na JR Pametna mesta in skupnosti, 100 % predvidenih rešitev pa naslavlja skrb za okolje.


Na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavitve pametnih mest in skupnosti (JR PMIS) je prispelo 14 vlog v skupni vrednosti 14 milijonov evrov. To presega razpisano vrednost 8 milijonov evrov, pri čemer je sofinanciranje omejeno na 1 milijon evrov na posamezen projekt.

Za vzhodno Slovenijo
je zaprošenih 8.161.896,44 evrov, za zahodno Slovenijo pa 5.830.859,31 evrov. V projekte je vključenih 159 občin, kar predstavlja 75 % vseh občin Republike Slovenije. To izkazuje precejšen interes za digitalizacijo ter uvajanje pametnih rešitev v veliki večini slovenskih občin.

Konzorciji so morali izbrati glavno temo, ki jo bodo naslavljali s projektom ter povezane teme, ki jih bodo rešitve naslavljale.

Teme, ki jih konzorciji občin največkrat naslavljajo, so skrb za okolje ter mobilnost, logistika in transport. Pri tem izstopa skrb za okolje, saj je prisotna kot glavna tema v štirih vlogah ter kot povezana tema v vseh ostalih vlogah. To dokazuje, da slovenske občine v veliki meri sledijo najnovejšim trendom na ravni Evropske unije. Med pogostejšimi temami so še zdravo in aktivno življenje ter kultura, šport in turizem. 

 

* * *


< VLADA DODATNO SPROSTILA UKREPE ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE S COVID-19