22.09.2017 Starost: 5 let

149. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 149. redni seji med drugim sprejela Predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.


Vlada je določila besedilo predloga zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim je nadomestila predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki ga je vlada obravnavala in potrdila julija letos. Popravki so izključno tehnične narave in so bili potrebni zaradi nemotenega začetka sprejemanja zakona v državnem zboru, vsebina zakona pa se v ničemer ne spreminja.

Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je vlada obravnavala 20. julija 2017 in ga poslala v obravnavo in sprejetje v državni zbor.

Državni zbor je vlado nato obvestil, da obravnave za predlog zakona ni mogoče začeti, dokler se ne zaključi obravnava vseh zakonov, ki so bili v zakonodajni postopek posredovani pred tem predlogom in urejajo isto družbeno razmerje. Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin namreč ureja terminološko uskladitev izrazov v več zakonih, prav tako pa vsebuje obširne spremembe zakona o evidentiranju nepremičnin. Po pojasnilih državnega zbora se je pred predlogom zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin začel zakonodajni postopek za predlog zakona za urejanje položaja študentov (ki posega v zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) in predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ki posega v zakon o evidentiranju nepremičnin).

Posledično bi se zakonodajni postopek zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin lahko začel šele po zaključku zakonodajnega postopka za oba omenjena zakona. Zato je vlada danes potrdila novo gradivo, ki terminološko uskladitev drugih predpisov ureja na splošen način z uporabo pravne domneve. Črtane pa so vse določbe, ki se nanašajo na urejanje zakona o evidentiranju nepremičnin.

Na ta način je vlada odpravila vse formalne ovire za nemoten začetek zakonodajnega postopka predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Hkrati pa tako spremenjen predlog zakona ne predstavlja več ovire za začetek zakonodajnega postopka za morebitne nove zakonske predloge za urejanje istega družbenega razmerja. Vsebina zakona se v ničemer ne spreminja.

 

 


< POZIV ZA UMIK NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN