08.09.2017 Starost: 4 let

147. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 147. redni seji med drugim določila besedilo odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS glede financiranja primerne porabe občin v letih 2014 in 2015.


Računsko sodišče je 13. junija 2017 izdalo Revizijsko poročilo Financiranje primerne porabe občin v letih 2014 in 2015, v katerem je revidiralo učinkovitost poslovanja Vlade RS, Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za lokalno samoupravo, v delu, ki se nanaša na financiranje primerne porabe občin v letih 2014 in 2015. Revidirani organi morajo odzivno poročilo pripraviti v 90-ih dneh, ker pa se revizija nanaša na tri državne organe, bosta druga dva revidirana organa, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo, pripravila vsak svoje odzivno poročilo.

V skladu z ugotovitvami revizijskega poročila mora Vlada v odzivnem poročilu izkazati, da je v sodelovanju z MJU in MF pripravila predlog sprememb predpisov, s katerimi bo določen jasen in nedvoumen postopek za določitev povprečnine v delu, ki predvideva upoštevanje preteklih podatkov o stroških nalog, pričakovanih sprememb stroškov teh nalog in stroškov morebitnih novih nalog, in v delu, ki predvideva upoštevanje dogovora s predstavniki občin. Vlada v odzivnem poročilu navaja, da je bil popravljalni ukrep v tem delu izveden. Vlada je 29. 6. 2017 določila besedilo novele Zakona o financiranju občin in ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku, pri določitvi besedila pa je sledila odločbi Ustavnega sodišča in revizijskemu poročilu.

 

 


< BREZPLAČNE INTERNETNE POVEZAVE V SREDIŠČIH JAVNEGA ŽIVLJENJA - PROJEKT WiFi4EU