01.09.2017 Starost: 3 let

146. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 8. 2017 - Vlada RS se je na svoji 146. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o predvidenih vsebinah pogajanj oziroma usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja na področju stroškov dela v javnem sektorju in s poročilom projektnega sveta o napredku pri posodobitvi sistemske ureditve vrednotenja nepremičnin, sprejela pa je Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017 – 2021, Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (prvopodpisani dr. Dragan Matič), novelo Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017.


Seznanitev s poročilom projektnega sveta o napredku pri posodobitvi sistemske ureditve vrednotenja nepremičnin

Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin o napredku projekta posodobitve sistemske ureditve vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, in sicer v obdobju od 1. julija 2016 do 31. decembra 2016 (drugo poročilo) in v obdobju od 1. januarja 2017 do 30. junija 2017 (tretje poročilo).

Projektni svet v poročilu, ki je bilo usklajeno pred potrditvijo predloga novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) julija letos na vladi, slednjo seznanja s potekom projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, ob tem pa opozarja na nesprejemljivost zamud, na težave, do katerih prihaja pri izvajanju sklepov vlade z dne 7. julija 2016, katerih del je bil tudi akcijski načrt za izvedbo projekta.

Poleg tega projektni svet vlado seznanja z oceno posledic zamika sprejemanja novega ZMVN v leto 2019. To pomeni, da se množično vrednotenje izvaja še naprej na podlagi veljavnega ZMVN, sprejetega leta 2006, s čimer se med drugim ohranja pravno ohlapnost pravil ter nevzdržen pravni položaj lastnikov nepremičnin, ki jim ni omogočen ugovor zoper posplošeno tržno vrednost. Projektni svet zato v poročilu meni, da bi morala vlada nov ZMVN nemudoma obravnavati še v letu 2017.

Po zaključeni uskladitvi omenjenega poročila so zunanji člani projektnega sveta na vlado in ministrstvo za finance poslali dodatno pisno opozorilo in poziv, v katerem so predstavljeni argumenti, zakaj je potrebno nov ZMVN uveljaviti že v letu 2017. Opozorila in pozive so posredovala tudi vsa tri združenja občin (ZOS, SOS, ZMOS), člani Fiabci, poleg njih pa tudi Gospodarska zbornica (znotraj GZS posebej še Zbornica za poslovanje z nepremičninami - Združenje ocenjevalskih podjetij) ter Trgovinska zbornica Slovenije. Podobna stališča so v komunikaciji z ministrstvom za finance izrazili tudi v Obrtni zbornici Slovenije, Združenju bank Slovenije, Banki Slovenije in Inženirski zbornici Slovenije.

Vsa opozorila oz. pozivi so bili priloženi vladnemu gradivu za sprejem predloga novega ZMVN.

Vlada je vsem argumentom prisluhnila in na seji 20. julija 2017 potrdila besedilo predloga novega ZMVN ter sklenila, da se ga pošlje v obravnavo in sprejetje DZ.

Vsa sporočila v tem poročilu ostajajo enaka, podrobnejši akcijski načrt pa se bo na naslednji seji projektnega sveta prilagodil glede na novo stanje, t. j. na dejstvo, da bo nov ZMVN sprejet do konca leta 2017.

 

Cečotem pregled 146. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.

 


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA POLNO POVPREČNINO