28.07.2017 Starost: 5 let

145. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 27. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 145. redni seji med drugim sprejela Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021, novelo Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.


Novelo Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede

Vlada je izdala spremenjeno Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede in jo objavi v Uradnem listu RS, tako, da bo uveljavljena istočasno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, s katerimi se je Vlada RS seznanila na dopisni seji 26. 7. 2017. Namen izdaje predlagane uredbe je odprava anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in pri katerih je bilo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ugotovljeno, da pri njihovem vrednotenju obstajajo anomalije. 

Vlada RS je z reprezentativnimi sindikati decembra 2016 sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Del tega dogovora je tudi odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja. V dogovoru je navedeno, da se bosta vladna in sindikalna stran najpozneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. V pogajanjih za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov je bilo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjeno, da se sprva odpravijo anomalije pri delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb.

 

Celoten pregled zadnje julijske seje vlade je dostopen tukaj.

 


< DOPISNA SEJA VLADE RS