01.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

142. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 1. 7. 2011 – Vlada RS je na 142. redni seji med drugim izdala odlok o Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Vlada RS pa je tudi sprejela predlog Deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU do decembra 2012 in se seznanila s Poročilom o izvajanju nalog in realizaciji ciljev tretje faze Akcijskega programa znižanja administrativnih bremen za 25 odstotkov do leta 2012 v Republiki Sloveniji. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe

Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

V odloku se besedilo

prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi: »Vladno službo vodi

minister brez resorja, državni sekretar ali direktor.« Odlok začne veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Odlok o ustanovitvi

in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in

regionalno politiko v prvem odstavku 3. člena določa, da vladno službo vodi

minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Da bi vladno službo lahko vodil tudi državni sekretar ali direktor, je potrebna

sprememba navedenega Odloka, za katero se je Vlada RS odločila zaradi

racionalizacije dela vladnih služb.

 Več si lahko preberete na tej povezavi.

* * *


< 91. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ