14.05.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

14. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ĺ entjur, 14. 5. 2012- Danes se je v Hotelu Žonta v Ĺ entjurju odvila 14. redna skupščina Združenja občin Slovenije. Na skupščini so župani občin članic pregledali poročilo o delu in zaključni račun združenja v letu 2011 ter začrtali program dela združenja za leto 2012, katerega izpolnjevanje je že v polnem teku. Skupščine sta se udeležila tudi predstavnika Ministrstva za pravosodje in javno upravo -Gorazd Perenič, predsednik strokovnega sveta za prijazen in učinkovit javni sektor, in mag. Renata Zatler, v. d. generalne direktorice Direktorata za upravne procese, ter mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.


 

 

Predstavniki ministrstev so

predstavili načrte svojih resorjev na področjih, ki se dotikajo delovanja

občin. Gorazd Perenič je izpostavil, da bo naloga Ministrstva za pravosodje in

javno upravo v tem mandatu predvsem izboljšanje predpisov in poenostavitev

postopkov, s tem pa zmanjšanje stroškov tako za občine kot tudi za gospodarstvo

in prebivalstvo. Prav tako si je ministrstvo zadalo naslednje naloge: prenova

gospodarskih in negospodarskih javnih služb, vzpostavitev kazalnikov uspešnosti

v javnem sektorju, s tem pa tudi merljivost in jasnost začrtanih ciljev,

prenova poslovanja in informatizacija s ciljem prehoda na celovito e-poslovanje

do 1. 1. 2014 za državno upravo oziroma leto kasneje za celotni javni sektor,

poudaril pa je tudi nujnost novih pristopov v postopkih javnega naročanja.

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo ne načrtuje reforme lokalne

samouprave, želijo pa sedanji sistem narediti bolj operativen in učinkovit, je

poudaril Perenič.

Mag. Monika Kirbiš Rojs je

predstavila naloge Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  na področju evropske kohezijske politike in

regionalnega razvoja. Glede izvajanja obstoječih operativnih programov je

izpostavila v petek, 11. maja 2012, objavljen javni poziv za predložitev vlog

za sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve regionalnih

razvojnih programov, vreden 145 milijonov evrov. Na ministrstvu so tudi

sprejeli osem ukrepov za pospešitev črpanje evropskih sredstev, saj je bilo v

obdobju zadnjih treh let to precej neuspešno. Glede naslednje finančne perspektive

potekajo pogajanja z Evropsko komisijo. Slovenija si prizadeva ohraniti

kohezijska sredstva v višini obstoječih operativnih programov, kar pa bo zelo

težko, predvsem za zahodni del Slovenije.

Združenje občin Slovenije si je

za leto 2012 zadalo krepiti pozicijo reprezentativnosti združenja ter vztrajno

zastopati interese občin članic, predvsem v okviru ustreznega financiranja

občin in ustrezne višine povprečnine. Združenje občin Slovenije bo vztrajalo na

obveznosti države, da z reprezentativnima združenjema občin sklene dogovor o

višini povprečnine za leti 2013 in 2014. V okviru tega dogovora tudi potekajo

pogajanja za znižanje sistemskih stroškov občin, predloge katerih je pripravilo

tudi Združenje občin Slovenije, prav tako pa občine že dolgo opozarjajo na

sistemske ovire, ki ovirajo normalno gospodarsko dejavnost oziroma predvsem

nove investicije.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 14. IN 18. MAJEM