03.06.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

137. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 6. 2011 – Vlada RS je na svoji prvi junijski seji med drugim sprejela Stališče do Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 in pooblastila Državno pravobranilstvu za zastopanje v upravnih postopkih razlastitve in omejitve lastninske pravice.Stališče Slovenije do Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020
Vlada RS je sprejela predlog stališča do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020.

Slovenija podpira predlagano Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do 2020, saj meni, da so njeni cilji skupaj z lani sprejeto Vizijo korak v pravo smer. Slovenija kot ena od najbolj bogatih držav EU z biotsko raznovrstnostjo podpira prizadevanja za ustavitev njenega upadanja in za zagotavljanje ekosistemskih storitev.

Slovenija meni, da je treba nadaljevati s poglobljenimi razpravami o predlaganih ukrepih, njihovih okoljskih, ekonomskih in socialnih vidikih ter možnostih za njihovo implementacijo, pri čemer se ne sme prejudicirati izida razprav v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira.

V razpravah si bo Slovenija prizadevala za upoštevanje dosežkov držav, ki so v preteklosti s svojim delovanjem ohranili biotsko raznovrstnost, ekosisteme, njihove storitve in velik delež svojega ozemlja primernega za evropsko omrežje Nature 2000.

Več si lahko prebereta TU.

* * *


< ODBOR DZ ZA OKOLJE ZAVRNIL PREDLOG NOVELE ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV